Schepen Sara Van Rooy (ACTIEV) kreeg vorige week het aanbod om een voltijdse lesopdracht op te nemen. Dat gecombineerd met een gezin met twee kleine kinderen zorgt voor meer dan een voltijdse bezigheid.

Daarom vroeg ze de collega's uit het schepencollege (allen ACTIEV) om haar schepenambt tijdelijk over te dragen.

'ACTIEV heeft daarom beslist een aantal wijzigingen door te voeren in de mandatenverdeling in de gemeente- en OCMW-raad van Vorselaar', zegt burgemeester Lieven Janssens.

'Schepen Mizel Gebruers die de thema's duurzaamheid & milieu reeds opnam in de periode 2007-2012, is bereid om de bevoegdheden over te nemen van Sara. Dit voor de komende jaren tot Sara zich opnieuw voluit kan engageren. Sara blijft wel ondertussen lid van de gemeenteraad.

Priscilla Geluykens, die al een jaar lang mee in allerlei vergaderingen meedraait, neemt een jaar vroeger dan oorspronkelijk gepland, het voorzitterschap van het Bijzonder Comité Sociale Dienst over van Mizel en wordt op die manier volwaardig lid van het schepencollege.

Deze verschuiving brengt nog een hele reeks aan beslissingen met zich mee die we allemaal zullen agenderen op de eerstvolgende gemeenteraad van 4 februari:

• Kobe Vercauteren wordt 1ste schepen en zal bij afwezigheid van Lieven de verantwoordelijkheid opnemen als waarnemend burgemeester.

• Mark Suykens zal worden vervangen als voorzitter van de GeCoRo (want Mizel is bevoegd voor ruimtelijke ordening waardoor het voorzitterschap deontologisch niet aanvaardbaar is).

• Linda Van Oeckel verlaat de gemeenteraad en komt in het Bijzonder Comité Sociale Dienst in de plaats van Mizel (Linda zat al 12 jaar in de vroegere OCMW-raad).

• Eva Somers neemt de plaats in van Linda in de gemeenteraad (Eva Somers zat de voorbije legislatuur al in de gemeenteraad en is ook 1ste opvolger)

• Paul Laeremans wordt als gemeenteraadsvoorzitter eind dit jaar niet door Mizel vervangen (want die blijft schepen) maar door huidig fractieleider Guy Peeters. Paul blijft wel lid van de gemeenteraad voor de hele legislatuur.

Dinsdagavond werd dit besproken en goedgekeurd door de fractie van ACTIEV en ook meteen toegelicht aan het personeel en de gemeenteraad.

ACTIEV wenst uitdrukkelijk Sara te bedanken voor ruim 7 jaar prima dienst in het schepencollege. We wensen haar veel succes toe in haar nieuwe uitdagingen. Proficiat aan alle betrokkenen die een nieuw mandaat opnemen.'