Dit jaar wijzigde de werkwijze voor het ophalen van grof vuil en steenpuin. In beide gevallen is het IOK Afvalbeheer die instaat voor de ophaling, en dus niet langer het gemeentebestuur. Meer info over de nieuwe werkwijze vind je op www.iok.be of op de ophaalkalender 2016 die je vorig jaar, begin december ontving.

IOK Afvalbeheer haalt op aanvraag en tegen betaling je grof vuil en steenpuin op. Elke inwoner uit onze gemeente kan van deze dienstverlening gebruik maken.

> Grof vuil

Onder grof vuil hoort alles wat qua grootte niet in de grijze restafvalbak past waaronder meubels, tuinstellen, houten ramen (zonder glas), matras, tapijt, ... Ook het niet-recycleerbaar afval van groter formaat, hoort bij grof vuil. De ophaling gebeurt op vaste dagen tijdens het jaar. Deze dagen vind je op de ophaalkalender (oranje dagen) of via www.iok.be.

Werkwijze

1. Ten laatste drie werkdagen voor de ophaaldatum bel je IOK Afvalbeheer op het nummer 014 58 09 96 met de melding wat je meegeeft.

2. Bij de ophaling van grof vuil worden geen huisvuilzakken meegenomen.

3. Grof vuil wordt gewogen. Je betaalt 0,22 euro per kilogram. Het bedrag wordt afgetrokken van je Diftar-factuur.

> Steenpuin

De ophaling van steenpuin zoals bakstenen, beton, dals, klinkers, ... gebeurt op vaste dagen tijdens het jaar. Deze dagen vind je op je ophaalkalender (paarse dagen) of via www.iok.be.

Werkwijze

1. Ten laatste drie werkdagen voor de ophaaldatum bel je IOK Afvalbeheer op het nummer 014 58 09 96 met de melding wat je meegeeft.

2. Steenpuin kan enkel aangeboden worden in een specifieke big bag die je afhaalt aan de informatie- en onthaalbalie in 't Getouw, Molenhoekstraat 2.

3. Steenpuin wordt gewogen. Je betaal 0,025 euro per kilogram. Het bedrag wordt afgetrokken van je Diftar-factuur.

Meer info: diftar-informatielijn 0800 97 687 of afvalinfolijn 014 56 27 75