Na de verhuis van kleuterschool De Toren, Achterbos 27, naar de Jozef Calasanzstraat, wordt de huidige zone 30 op Achterbos verlegd naar de nieuwe schoolingang.

Een nieuwe zone 30 wordt dan ingevoerd op Achterbos, tussen Groot Kapellen en de Akkerstraat.

Daarnaast wordt ook de huidige zone 30 in de Jozef Calasanzstraat ter hoogte van de lagere school opgeheven. De maatregelen gaan in van zodra de nieuwe signalisatie is aangebracht.

Door de verhuis van de kleuterschool naar de nieuwbouw in de Jozef Calasanzstraat verliest de zone 30 ter hoogte van Achterbos 27 zijn nut. Verder wijzigt ook de toegang naar de lagere school in de Jozef Calasanzstraat.

Na de verhuis krijgen zowel de kleuterschool als de lagere school dezelfde officiële ingang. Deze nieuwe ingang sluit aan op de beveiligde toegang rechts van de parking en op het zebrapad (Achterbos).