Het noodweer van de voorbije dagen - en de vernieling dat het heeft aangericht - heeft ervoor gezorgd dat burgers uit alle uithoeken van ons land de handen uit de mouwen willen steken.

Het Rode Kruis organiseert de officiële hulpverlening in de getroffen gebieden, maar mensen richten ook massaal hun eigen inzamelacties op. Lees hier een overzichtje van de hulpacties.

Rode Kruis Vlaanderen en zusterorganisatie Croix Rouge Belgique hebben samen een rekeningnummer opgestart waarop je geld kan storten ten voordele van de reddingswerken in Wallonië.

"Via het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 kunnen er vanaf nu giften gestort worden die zullen gebruikt worden om concrete hulp te bieden aan de getroffenen van de ramp," zegt het Rode Kruis.

"Rode Kruis-Vlaanderen bepaalt welke concrete noodhulp-projecten zullen gesteund worden."

"Behalve de reguliere Rode-Kruisvrijwilligers zullen we mogelijks nood hebben aan meer handen. Mensen die zelf mee willen helpen met de taken die de volgende dagen en weken zullen moeten uitgevoerd worden (opkuis, puin ruimen, enz.), kunnen zich aanmelden via het crisisvrijwilligersplatform van Rode Kruis-Vlaanderen.

Via dat platform zullen ze op de hoogte gehouden worden van taken die zich aandienen." (VRTNWS)

Meer informatie vind je op https://www.rodekruis.be/helpenhelpt/.