Provincie Antwerpen en de gemeente Herselt plaatsen in totaal 129 wildspiegels rond Provinciaal Groendomein Hertberg in Herselt. De spiegels staan in de wegbermen en zijn bedoeld om wild, en dan vooral reeën, ervan te weerhouden de weg over te steken als er een auto nadert.

Ieder jaar sterven heel wat dieren in het verkeer, ook rond Hertberg. Dit veroorzaakt niet enkel onnodig dierenleed, het houdt ook een risico in voor de weggebruikers. Om de veiligheid te verhogen hebben de gemeente Herselt en provincie Antwerpen 129 wildspiegels aangekocht. De reflectoren zullen in de wijde omgeving van het groendomein door de gemeente geplaatst worden, op aanwijzen van de domeinwachter die de situatie ter plaatse goed kent.

Opgepast voor overstekend wild
Wegen door bosrijke gebieden zijn vooral gevaarlijk op plaatsen waar het bos tot in de berm doorloopt, zodat de dieren het verkeer niet op tijd kunnen zien aankomen. Maar de belangrijkste risicofactor is hoge snelheid, waardoor het wild te laat wordt opgemerkt en niet meer ontweken kan worden.

Er vallen ook veel slachtoffers aan wegen met aan de ene kant bos en aan de andere kant een stuk landbouwgrond, waarop eetbare gewassen zijn aangeplant. De wildspiegels zullen enkel geplaatst worden op plaatsen waar de dieren vaak oversteken en meer risico lopen, dit drukt de kosten.

Hoe werken wildspiegels?
Een wildspiegel bestaat uit een reflector die is aangebracht op paaltjes langs de weg of op met de wind bewegende draaimolentjes. De reflectie van de koplampen van auto's zorgt ervoor dat dieren schrikken en daardoor niet oversteken als er een wagen nadert.

Het uitgestraalde licht van naderende auto's wordt weerkaatst in een steeds wijder wordende baan, eerst over de rijweg en vervolgens in het aangrenzende bos. Het in de richting van de rijweg rennende wild krijgt zo het autolicht recht in de ogen en stopt. De auto passeert tijdens die 'stop', het autolicht verdwijnt uit de spiegel en het wild vervolgt zijn weg en kan de weg oversteken.

PRAKTISCHE INFO
Waar:
Provinciaal Groendomein Hertberg
Diestsebaan 28
2230 Herselt