Op de terreinen achter DAF in Oevel worden op dit moment circa 0.6 km ondergrondse electrische kabel gelegd. In augustus en september worden dan andere voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de inplanting van 4 windmolens. In oktober en november wordt de fundering voor 4 windturbines gegoten. In de periode december tot maart 2014 worden de windturbines opgetrokken. Daarna wordt er proefgedraaid. In het voorjaar 2014 moet het windturbinepark in gebruik genomen worden.

Op de terreinen achter DAF in Oevel komt in de buurt van de E313 een windturbinepark met 4 windturbines. Zowel de firma Storm als Electrabel mogen elk 2 windturbines bouwen.