3 van de 4 windturbines op de grens van Westerlo en Hulshout krijgen dan toch een vergunning  van de bestendige deputatie.

Luminus veranderde eind januari haar visie en deed een aanvraag voor 4 windturbines in plaats van de oorspronkelijke 5.

Daardoor kwam de beslissing niet meer te liggen op Vlaams niveau maar wel bij de provincie Antwerpen. En die gaat nu dus 3 van de 4 windmolens vergunnen.

Luminus : 'Traagdraaiende type met 3 wieken'

'De geplande windmolens zijn van het traagdraaiende type met drie wieken, met een vermogen van 4,2 MW', zegt Luminus.  'Ze hebben een volle buismast en hun tiphoogte zal maximaal 200 meter zijn. De rotordiameter bedraagt maximaal 127 meter.

De keuze voor deze windturbinedimensies volgt de huidige evolutie naar hogere tiphoogtes en grotere rotordiameters. Deze moderne windturbines hebben verschillende voordelen:

- de rotor draait trager, dit voelt rustiger aan;
- de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van geluidsarme windturbines. Grotere windturbines produceren daarom niet meer geluid en zijn door de trager draaiende rotor en verbeterd wiekontwerp zelfs veelal stiller
binnen hetzelfde gebied kan met minder windmolens aanzienlijk veel meer elektriciteit geproduceerd worden.

- zo produceren deze 4 geplande windturbines 70% meer hernieuwbare energie dan 4 windturbines met 150 m tiphoogte en 100 m rotordiameter.'  (pr)