Door de vriestemperaturen is de regeling voor vorstverlet ingegaan voor de bouwsector, althans voor die delen van de sector waar de arbeiders in de openlucht werken, zoals dak-, ruwbouw- en grondwerken.

"Die regeling voor vorstverlet treedt in werking wanneer het kwik onder nul zakt en ze houdt in dat de arbeiders bovenop een werkloosheidsvergoeding ook een uitkering krijgen van het fonds voor vorstverlet van de bouwsector", zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de Confederatie Bouw.

"Er is geen compensatie voorzien voor de bedienden, een groep werknemers die de laatste jaren steeds groter in aantal is geworden in de bouwsector, en ook de vaste kosten voor de aannemers blijven doorlopen."

Dit jaar zijn er nog maar vijf of zes vriesdagen geweest. In de winterperiode 2012 - 2013 waren er ongewoon veel weerverletdagen en dat heeft toen zo'n 10 miljoen euro per dag aan de bouwsector gekost", herinnert Marc Dillen zich.

Ook in vergelijking met vorige winter valt het dit jaar mee. "In 2016-2017 hadden we 23 weerverletdagen aan de kust, 30 in de regio Antwerpse Kempen en Limburg en 47 in de provincie Luxemburg. Het verschilt dus ook erg per regio."

Gewoonlijk houden bouwbedrijven in hun planning in het winterseizoen rekening met een aantal vriesdagen. "Deze winter zijn er dat dus nog niet veel geweest, " zegt Dillen, "maar het is wel opmerkelijk dat de winterprik zo laat op het seizoen valt."

Problemen voor de opleveringstermijnen zijn er ook nog niet. "Pas wanneer deze periode van extreme koude nog een paar weken zou aanhouden, kunnen er problemen rijzen voor de oplevering van werken." (belga)