Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Witte (lintjes) Kerstmis in Sint-Martinusparochie Olen

Olen

Na een geslaagde actie op 11 november, lanceert het parochieteam van Sint-Martinus-Olen een nieuwe uitnodiging voor een symbolisch vredesinitiatief: een oproep om samen een witte (lintjes) Kerstmis te realiseren.

Oproep

Diaken Cis Marinus: “We nodigen iedereen uit om witte lintjes of linten op te hangen, als een oproep voor vrede. Dat kan in je kerstboom, aan je deurklink, aan bomen of struiken in je voortuin,… eender waar. Misschien zijn er wel mensen die iets in gang willen steken voor hun buurt, hun straat of hun wijk?” Alle inwoners van Olen-Centrum kregen alvast een kerstkaart in hun brievenbus, met de uitnodiging om deel te nemen aan dit vredesinitiatief.

Het parochieteam hing al een wit lint omheen elk van de 100 bomen op het dorpsplein, met toelating en medewerking van het lokaal bestuur. Een lange banner langsheen de balustrade aan de voormalige pastorij legt passanten uit wat de bedoeling is.

Oorsprong

Het witte-lintjes-idee komt oorspronkelijk van een vrouw uit Brugge. Die nam een tijd geleden het initiatief om witte lintjes als teken van vrede aan haar fiets te hangen. Dit idee werd opgepikt in de Vredesweek van september. Toen werd gevraagd om met een wit lint aan de fiets of de auto je verlangen naar vrede duidelijk te maken. Pax Christi Vlaanderen breidt dit initiatief nu ook uit naar witte lintjes in de kerstboom en elders. Ook Pax for Peace in Nederland sluit zich aan. 

Gewenning

Marinus: “We merken stilaan een zekere gewenning bij mensen in verband met het nieuws over de oorlog in Oekraïne. Luchtalarm, raketten, verwoesting van steden en dorpen, gerichte aanvallen op energiecentrales, wreedheden tegen burgers,… we horen het al zolang.

Op kerstavond gaat die oorlog haar elfde maand in. Dringt het eigenlijk wel tot ons door wat voor een koude gruwelwinter vele Oekraïners wacht? Mensen beseffen tegelijk dat we als individuele Vlaming niets kunnen veranderen aan die verschrikking en daarom heerst er ook een gevoel van onmacht.”

Solidariteit

Het parochieteam van Sint-Martinus-Olen wil de verontwaardiging om hetgeen er in Oekraïne gebeurt levend houden. Tegelijk wil het oproepen tot solidariteit. Al tweemaal werd een inzamelactie op touw gezet. Een eerste keer van onder andere levensmiddelen, medisch en sanitair materiaal, een tweede keer van winterkledij. De respons overtrof telkens alle verwachtingen. Bij de eerste inzamelactie werd een container vol hulpgoederen tot in Oekraïne gebracht, in samenwerking met de kapucijnengemeenschap van Antwerpen.

De tweede keer werd er een massa aan winterkledij verzameld. Die vond haar weg naar Oekraïense vluchtelingen in ons land en in Nederland, maar ook naar mensen in nood in onze eigen streek. Marinus: “Als ik zeg dat we toen tienmaal meer kledij ingezameld hebben dan we gehoopt hadden, dan overdrijf ik niet.”

Symbool

Als symbool van verontwaardiging, van onmacht, van solidariteit én van hoop op vrede wordt nu opgeroepen om witte linten op te hangen. Cis Marinus: “Mensen dromen wel eens van een witte Kerstmis, met sneeuw en ijs. Hoewel, met de huidige energieprijzen hopen heel veel mensen op een zachte winter, zodat de stookkosten onder controle kunnen gehouden worden.”

Toch wil men in de Sint-Martinusparochie proberen om – samen – een witte (lintjes) Kerstmis te realiseren. Cis Marinus vervolgt: “De verontwaardiging, de solidariteit en de hoop zullen het thema worden van de kerstvieringen in onze parochie. We willen daar letterlijk bij stil – staan. We nodigen iedereen uit om mee Kerstmis te komen vieren in onze Sint-Martinuskerk: zaterdag 24 december om 18.00 uur, zondag 25 december om 10.30 uur. Onze kerk zal stemmig versierd zijn. In het wit natuurlijk.”

Olen

Deel dit artikel