Vannacht had in de provincie Antwerpen een grootschalige WODCA-actie plaats waaraan in totaal 294 politiemensen deelnamen. Zowat alle politiezones van de provincie Antwerpen, de federale wegpolitie en ook studenten van de politieschool Campus Vesta (afdeling politie) participeerden aan de actie. Verder werden de voorbije nacht ook een helikopter, 2 speurhondgeleiders en 2 drugshondgeleiders ingezet.

Jan Jambon, Vice-eersteminister van de Federale Regering en bevoegd voor Veiligheid en Binnenlandse Zaken, en gouverneur Cathy Berx brachten gisteravond een bezoek aan een WODCA-controleplaats van de Federale Wegpolitie langs de A12 in Willebroek.

Cathy Berx: "Zo willen we de deelnemende politiemensen en allen die van de WODCA-controles steeds weer een succes maken heel hartelijk bedanken. Dat de pakkans in provincie Antwerpen groter is dan elders is hun verdienste! Zo dragen ze elk weekend opnieuw bij tot die cruciale gedrags- en mentaliteitswijziging die nodig blijft om weekendongevallen en vooral verkeersslachtoffers door nachtelijke weekendongevallen onder controle te houden en terug te dringen.

De aanwezigheid van minister Jan Jambon, dr. Luc Beaucourt, burgemeester Eddy Bevers, DirCo Jean-Claude Gunst, DirCo a.i. Luc Dhoest, en de korpschefs werd erg gewaardeerd. Het getuigt van hun inzet en belangstelling voor zowel de vele politiemensen die een hele nacht op de been zijn, als voor het WODCA-project."

overzicht van de resultaten van de actie die gestart is op zaterdagavond 14/03 om 22.00u, en eindigde op zondagochtend 15/03 om 08.00u.

Controleplaatsen

De lokale en federale politie voerden controles uit in 37 gemeenten en steden in de provincie Antwerpen.

Resultaten WODCA-snelheidscontroles

Er werden 1.714 bestuurders op snelheid gecontroleerd. Daarvan reden er 183 te snel (10,7%).

Resultaten WODCA-alcoholcontroles

Er werden 6459 voertuigen staande gehouden voor een alcoholcontrole en er werd bij 5163 bestuurders een ademtest afgenomen. 226 tests (4,4%) waren positief. 117 tests gaven zelfs een resultaat boven 0,8 promille (51,8%).

Op te merken valt dat deze controles hoofdzakelijk a-selectief gebeuren. Dit betekent dat bijna iedereen die de controle passeert, een ademtest wordt afgenomen.

Resultaten WODCA-drugscontroles

Bij 27 chauffeurs werd een speekseltest afgenomen. 11 chauffeurs "speekselden" positief en moesten een bloedproef ondergaan.

Ingetrokken rijbewijzen

44 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.

Gouverneur Cathy Berx: "Onrustwekkend is dat we alweer een stijging vaststellen van het aantal bestuurders dat te veel drinkt en rijdt. In 2013 betrapten we 4,0%, in 2014 4,1% en vannacht maar liefst 4,4% van de gecontroleerde bestuurders op dronken rijden.

Bij meer dan de helft van deze bestuurders werd bovendien een resultaat van meer dan 0,8 promille vastgesteld! Dit terwijl uit onderzoek blijkt dat alcoholintoxicatie de belangrijkste oorzaak is en blijft van ongevallen.

Ook vannacht was dat andermaal het geval. Blijven controleren is dan ook cruciaal. Controleren, de pakkans verder opdrijven, blijven - samen met goede sociale controle én een maatschappelijke afkeuring van te snel of rijden onder invloed- de belangrijkste hefbomen om het aantal weekendongevallen verder te doen dalen. Samen gaan voor "ZERO", nul doden en/of zwaargewonden in het verkeer: het blijft een opdracht voor iedereen".

Specifieke voorvallen/bevindingen

- Inzet van helikopter was voorzien, maar omwille van de slechte weersomstandigheden werd die inzet geannuleerd.

- In totaal waren er vier hondengeleiders (twee speur- en twee drughondgeleiders) beschikbaar voor de controleacties.

- Er werden verschillende takelwagens gevraagd om wagens te takelen omwille van onverzekerd voeren.

Vaststellingen verkeersongevallen en dronkenschap
Ø Specifieke voorvallen/resultaten

- Controlepost Wegpolitie A12 (Willebroek): Bij het naderen van het dispositief (controlepost) van WPR (Wegpolitie) laten de twee inzittenden het voertuig achter en slaan ze op de vlucht. De achtervolging wordt –met de hulp van een speurhond- ingezet, en zo kunnen de 2 personen alsnog aangehouden worden.

- Nabij datzelfde dispositief werd een voertuig aangetroffen zonder inzittenden. Bij nazicht blijkt het voertuig pas gestolen te zijn in Brussel. De eigenaars waren hiervan nog niet op de hoogte. Inzittende(n) voortvluchtig.


Ø Feiten met dronkenschap

- Politiezone Noorderkempen: Tijdens de controleacties, die hier al om 18.15u gestart waren (dus buiten de WODCA-uren, die van 22u tot 08.00u zijn) – gebeurde een zwaar verkeersongeval in Merksplas, op de Steenweg op Turnhout. Een voertuig met 3 Roemeense inzittenden botste tijdens een inhaalbeweging frontaal op een tegenligger. De 3 Roemeense inzittenden zijn lichtgewond; de tegenligger verkeert in levensgevaar. De Roemeense bestuurder was onder invloed van alcohol en vloeibare XTC. Omwille van de inzet bij dit ongeval werd de geplande WODCA- actie vroegtijdig stopgezet.

- Politiezone Bodukap: Op de Mechelbaan in Putte is er een verkeersongeval gebeurd waarbij gewonden gevallen zijn. De bestuurder blaast positief.

- Politiezone Bodukap: Ook in Sint-Katelijne-Waver gebeurt er een verkeersongeval, hier enkel stoffelijke schade. Eveneens wordt er bij de bestuurder alcoholintoxicatie vastgesteld.

- Politiezone Voorkempen: In Schilde doet er zich een verkeersongeval voor, veroorzaakt door een bestuurder met alcoholintoxicatie. Eén persoon raakt lichtgewond.

- Politiezone Zuiderkempen: Interventieploeg wordt tweemaal opgeroepen omdat een bestuurder dronken wil rijden / rijdt.
Ø B.2.7. Aanrijdingen stoffelijk/gekwetsten (actie + routine)

- Tijdens de WODCA-controles waren er 12 aanrijdingen met enkel stoffelijke schade, en 4 aanrijdingen met lichamelijk letsel. Bij maar liefst 6 van de 16 aanrijdingen was er sprake vluchtmisdrijf. Een eerder rustige nacht zonder al te veel incidenten en met veel politiemensen op de baan.

WODCA: een korte historiek

WeekendOngevallen Door Controles Aanpakken. Onder die noemer lanceerde de toenmalige Antwerpse provinciegouverneur Camille Paulus in 1994 het project WODCA, met als doel het aantal weekendongevallen in de provincie Antwerpen terug te dringen. Zo'n project was meer dan nodig: de provincie Antwerpen was op dat ogenblik koploper in België voor wat betreft het aantal zwaargewonden bij verkeersongevallen.

Inspiratie en ondersteuning vond Camille Paulus bij Dr. Luc Beaucourt van de Spoedgevallendienst van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Als spoeddokter kende dr. Beaucourt de problematiek én het leed dat verkeersongevallen veroorzaakt als geen ander.

De eerste grootschalige WODCA-campagne vond plaats in de periode van 14 mei tot 3 juni 1994. Rijkswacht –en politiepatrouilles voerden uitgebreide snelheids- en alcoholcontroles uit tijdens de weekendnachten, tussen 23 en 5 uur 's ochtends, verspreid over de provincie. Naast politie en rijkswacht waren ook de procureur-generaal van Antwerpen, de procureurs des Konings van de drie arrondissementen en de spoedgevallendienst van het UA Antwerpen betrokken. De start van een enthousiaste, baanbrekende samenwerking die doorheen de jaren groeide, versterkte én ook vruchten heeft afgeworpen.

Doorheen de jaren evolueerden de WODCA-acties, zonder echter aan de oorspronkelijke doelstellingen te raken. Zo werd de hoeveelheid controles aanzienlijk uitgebreid, alsook het tijdsbestek van de controles: sinds 2010 worden de gegevens geregistreerd van vrijdag- en zaterdagnacht tussen 22 en 8 uur, en zondagavond van 22 uur tot maandagochtend 6 uur.

In 2002 werd de WODCA-databank in gebruik genomen, een databank waarin de actuele gegevens van de WODCA-controles en weekendongevallen ingevoerd en bewaard worden. Sinds 2010 beschikken de politiezones ook over speekseltesten, wat de controles op druggebruik achter het stuur vereenvoudigt. Sinds heel wat jaren nemen er ook studenten van de politieschool 'Campus Vesta' (afdeling politie) deel aan de WODCA-acties.

Ook gouverneur Cathy Berx besteedt sinds haar aanstelling in 2008 veel aandacht en belang aan de WODCA-acties. Zij zet met veel enthousiasme het waardevolle initiatief van haar voorganger voort. Op haar initiatief worden er twee keer per jaar grootschalige WODCA-acties georganiseerd. Tijdens deze weekends worden er extra mensen en middelen ingezet om snelheids-, alcohol- en drugscontroles uit te voeren. Gouverneur Cathy Berx maakt dan ook steeds de WODCA-cijfers van de voorafgaande periode bekend, en ze bezoekt één of meerdere controleposten. In navolging van die grootschalige acties worden er in samenwerking met de politieparketten telkens WODCA-themazittingen georganiseerd.

WODCA is...

...WeekendOngevallen Door controles Aanpakken
De realiteit leert dat bestuurders hun snelheid aanpassen en hun alcoholgebruik beperken als de pakkans voldoende groot is. Elk weekend zijn er gemiddeld zijn 140 politiemensen op de been om WODCA-controles (snelheids-, alcohol- en drugscontroles) uit te voeren over de hele provincie Antwerpen. Zo willen we de bestuurders bewustmaken van het gevaar van rijden onder invloed van alcohol en drugs, alsook van de risico's verbonden aan overdreven snelheid.

... meer dan controles alleen
Sinds het ontstaan van WODCA werden al tal van sensibiliseringscampagnes uitgewerkt. Die campagnes richtten zich vooral tot jonge bestuurders. De meeste doden in het verkeer vallen namelijk nog steeds 's nachts en in het weekend wanneer veel jongeren op de baan zijn.

... het verzamelen van cijfers
De WODCA-databank met de actuele gegevens van de WODCA-controles en weekendongevallen vormt een interessant werkinstrument voor zowel de politiezones als de provincie. De databank, in gebruik sinds 2002, bevat onder meer een overzicht van de ingezette manschappen, manuren, controles, aantal ongevallen, slachtoffers en plaatsen en tijdstippen van de ongevallen. Deze statistieken worden twee keer per jaar voorgesteld aan de pers.

... een samenwerking van gouverneur, politie en parket
De WODCA-acties staan en vallen met de medewerking van de politiediensten. Zij zetten zich elk weekend actief in om controles te organiseren en uit te voeren.


De politieparketten van de verschillende arrondissementen in de provincie Antwerpen organiseren regelmatig WODCA-zittingen. Met deze themazittingen willen zij de controleacties van de politiediensten en het beleid van gouverneur Cathy Berx ondersteunen. Het parket wil duidelijk maken dat het besturen van een voertuig en alcohol- en drugsgebruik nooit samengaan, door de aandacht van de burger te vestigen op de zware strafrechtelijke gevolgen waartoe het rijden onder invloed kan leiden.
WODCA in cijfers: enkele algemene opmerkingen bij de grafieken

WODCA in cijfers: evolutie van het aantal nachtelijke weekendongevallen

BESLUIT: Er is sinds 1993 een significante daling van het aantal ongevallen waar te nemen, zeker als we kijken naar de periode 2002 (invoering databank) tot op heden.
De dalende trend blijft ook sterk aanhouden:
2014 t.o.v. 2007: - 432 ongevallen
2014 t.o.v. 2011: - 196 ongevallen
2014 t.o.v. 2013: - 19 ongevallen

Gelukkig is de voorbije jaren de algemene aandacht voor verkeersveiligheid sterk toegenomen in het hele land. Tal van organisaties en vrijwilligers zetten zich in voor veiligere wegen en fietspaden, wat tot een algemene daling van het aantal verkeersslachtoffers heeft geleid.

WODCA in cijfers: evoluties m.b.t. slachtoffers

Enkele opmerkingen:
• 2004: In vergelijking met de cijfers van 2003 waren er in 2004 opvallend minder nachtelijke weekendongevallen in de provincie Antwerpen, nl. 781 tegenover 867. Desondanks vielen er meer dodelijke slachtoffers te betreuren : 39 in 2004 tegenover 35 in 2003. Dat hoge aantal dodelijke slachtoffers is voor een deel te wijten aan twee uitzonderlijk zware verkeersongevallen, waarbij er telkens 3 dodelijke slachtoffers te betreuren waren (politiezones Grens en Voorkempen).

• 2013: In 2013 gebeurde er op zondagochtend 14 april een dramatisch ongeval met Poolse bus in Ranst, waarbij 5 mensen om het leven kwamen en 6 anderen zeer zwaar gewond raakten.

BESLUIT: Het aantal dodelijke slachtoffers tijdens de weekendnachten is de voorbije 20 jaar duidelijk afgenomen in de provincie Antwerpen. In 1995 vielen er nog 36 dodelijke slachtoffers te betreuren, in 2014 waren dat er 13. Maar ondanks die daling -die de voorbije jaren wel lijkt te stagneren- tellen we nog steeds te veel dodelijke slachtoffers op onze Antwerpse wegen tijdens de weekendnachten. Immers, elk slachtoffer zal er steeds één te veel zijn.

• 2004: Net als het aantal dodelijke slachtoffers, steeg dat jaar ook het aantal zwaargewonde slachtoffers lichtjes: 320 tegenover 308 in 2003. Het aantal lichtgewonden daalde : 687 in 2004 tegenover 800 in 2003. Er vielen vooral meer doden en zwaargewonden op lokale wegen, want op de snelwegen ging het in 2003 nog om 5 doden en 44 zwaargewonden, tegenover 4 doden en 22 zwaargewonden in 2004.
• 2006: Geen significante daling van het aantal ongevallen, wél van het aantal slachtoffers. In 2006 gebeurden er in de provincie Antwerpen 880 ongevallen op vrijdag-, zaterdag- en zondag¬nacht, telkens tussen 22 uur en 8 uur. Dit waren er weliswaar 86 meer dan in 2005, maar er vielen minder dodelijke en zwaargewonde slachtoffers.

Terwijl er in 2005 nog 27 doden te betreuren vielen bij weekendongevallen tussen 22 en 8 uur, waren dit er in 2006 19. Het aantal zwaargewonden viel terug van 303 naar 175. Merk op er vanaf 31 maart 2006 een nieuwe verkeerswet gold, met strengere maatregelen voor snelheidsovertreders en bestuurders die onder invloed zijn van drugs of alcohol.

BESLUIT: Ook het aantal zwaargewonde slachtoffers volgt doorheen de jaren een dalende lijn. Merk op dat er vooral sinds 2006 een grote terugval is van het aantal zwaargewonde slachtoffers.

WODCA in cijfers: Evoluties m.b.t. snelheidscontroles

Enkele opmerkingen:
• Vermits er enkel cijfers van 1997, 1998 en 1999 gekend zijn en de cijfers van 2000 en 2001 ontbreken, wordt de evolutie vanaf 2002 weergegeven.
• Merk op dat deze cijfers enkel betrekking hebben op bemande snelheidscontroles. De sterke toename van de onbemande snelheidscontroles (flitspalen, trajectcontroles,...) gedurende de voorbije jaren heeft ervoor gezorgd dat het aantal bemande snelheidscontroles eerder gelijk gebleven is in de periode 2002-2014.

BESLUIT: In 2014 zien we opnieuw een stijging van het aantal snelheidsovertreders, nadat er de vorige jaren (2012 en 2013) telkens een lichte afname van het aantal overtreders werd genoteerd. Aangezien deze curve een stijgende beweging vertoont, betekent dit dat snelheidscontroles een belangrijk aandachtspunt zijn en blijven. Hierop moeten we ook de komende jaren stevig inzetten, om zo de pakkans hoog te houden.

BESLUIT: Ondanks de vele bemande en onbemande snelheidscontroles die worden uitgevoerd, blijkt uit de cijfers dat er toch nog een groot aandeel van de gecontroleerde bestuurders te snel rijdt. Tien jaar geleden (2004) reed er slechts 4,3% van de bestuurders te snel, vorig jaar bedroeg dat percentage maar liefst 7,1%.

WODCA in cijfers: Evoluties m.b.t. alcoholcontroles

Enkele opmerkingen:
• Sinds de start van de WODCA-databank in 2002 zien we een duidelijke stijging van het aantal alcoholcontroles.
• De daling van het totaal aantal alcoholcontroles in 2014 (-35 271) is te verklaren door te kijken naar de politiezone Antwerpen. In 2014 zetten zij extra in op controles op andere tijdstippen van het weekend en de week, dus buiten de WODCA-uren tussen 22u en 8u. Zo richtten zij hun controles op andere uitgaansavonden –en tijdstippen. De resultaten van die controles worden echter niet geregistreerd in de WODCA-databank, waardoor er in onze databank een daling is, maar Politiezone toch nog steeds hetzelfde aantal controles uitvoert.

BESLUIT: Sinds 2006 is de hoeveelheid bestuurders die een positieve ademtest aflegden, meer dan gehalveerd (van 8,4% in 2006 tot 4,1% in 2014). Toch blijkt het zeer moeilijk om dat cijfer nog verder te doen dalen: de laatste jaren stagneert het cijfer eerder dan dat het verder daalt.

WODCA in cijfers: evoluties m.b.t. drugscontroles

Opmerking: Aangezien de speekseltest pas in de loop van het jaar 2010 ingevoerd werd, beschikken we pas sinds 2011 over cijfers.

BESLUIT: In 2014 blijkt dat 1 op 2 bestuurders waarbij er een speekseltest afgenomen werd, positief test. De voorgaande jaren was dat 1 op 3 bestuurders.

WODCA: heden en toekomst

Niet enkel de eigen WODCA-cijfers, maar ook het jaarrapport Verkeersveiligheid 2013 dat het Steunpunt Verkeersveiligheid en het BIVV in december 2014 publiceerde , toont duidelijk aan dat het WODCA-project noodzakelijk is en blijft.

- Tijdens de weekendnachten is er in Vlaanderen een duidelijk hoger aandeel dodelijke slachtoffers op te merken (+11% tijdens weeknacht, + 15% tijdens weekendnacht). Dit wijst op een hogere ongevallenernst tijdens de nachten.
- Het aandeel 18-24-jarigen in het totale aantal dodelijke gewonde bestuurders binnen het Vlaams Gewest is duidelijk het grootste tijdens week –en weekendnachten (respectievelijk 35% en 33%).
- Afgezien van het jaar 2006, 2012 en 2013 werd in Antwerpen jaarlijks het hoogste dodental van de Vlaamse provincies waargenomen voor de periode 2005-2013. Het gaat dan om het totale aantal dodelijke slachtoffers (week & weekend).

Wel moet worden opgemerkt dat er een duidelijke relatie bestaat tussen de bevolkingsdichtheid en de mortaliteit (aantal verkeersdoden/miljoen inwoners). Provincies met een de hoogste bevolkingsdichtheid kennen doorgaans ook een lagere mortaliteit. Zo heeft de provincie Antwerpen wel de hoogste bevolkingsdichtheid en de laagste verkeersmortaliteit.

Uit een recente analyse van de jaarcijfers van de meldapplicatie politiecontrole.be bleek bovendien dat zowel snelheidsduivels als drinkers het meeste risico lopen om in de provincie Antwerpen gepakt te worden: Maar liefst 21.6% van de snelheidscontroles en 25.4% van de alcoholcontroles in Vlaanderen gebeurt in de provincie Antwerpen.

Gouverneur Cathy Berx: "20 jaar WODCA, dat is een uitgelezen kans om iedereen te bedanken die zich ingezet heeft of nog steeds inzet voor de WODCA-acties. In de eerste plaats uiteraard de honderden politiemensen die ertoe bijdragen dat onze wegen veiliger worden. Verder ook dank aan alle burgemeesters en hun besturen en aan de politiezones die stuk voor stuk inspanningen leveren om van WODCA een succesverhaal te maken.

Ook de steun van de procureur-generaal en van de procureurs des Konings van de provincie Antwerpen wordt sterk gewaardeerd. Ik ben ook de media dankbaar om telkens de nodige aandacht aan onze acties te schenken, en er ook uitvoerig over te berichten. Ook zij leveren zo een niet te onderschatten bijdrage aan het verspreiden van onze boodschap. Ten slotte ook een bijzonder woord van dank aan mijn voorganger, Camille Paulus, en aan dr. Luc Beacourt."

"Ook in 2015 en de jaren erna willen wij onze WODCA-inspanningen verderzetten. Elk verkeersslachtoffer is immers een slachtoffer te veel. Blijvend investeren in en werk maken van verkeersveiligheid is de opdracht.

Dat we daarbij ook kunnen rekenen op tal van initiatieven die op federaal niveau door Jan Jambon, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, en op Vlaams niveau door Ben Weyts, minister van Mobiliteit, genomen worden, juich ik ten zeerste toe. Ik ben ervan overtuigd dat we het aantal weekendongevallen met slachtoffers waarbij overdreven snelheid, alcohol en drugs in het spel zijn, nog verder moeten en kunnen terugdringen."  Foto's archief NNieuws.