Vanmorgen wandelden  zo'n 80 leerlingen De (W)Onderwijze sponsortocht. Aan de vistrap aan de Nete deelden de leerkrachten zo'n 75 kilogram appelen uit.  De kinderen gingen op zoek  naar sponsors bij familie, kennissen, vrienden, buren, ... met de vraag om hen financieel te steunen voor hun sponsortocht door Herentals.

Per kilometer werd een bepaald bedrag afgesproken en afhankelijk van de afstand van de tocht wordt dit verder 'opgeteld'.

De kinderen van de laatste kleuterklas, het eerste en het tweede leerjaar wandelden een sponsortocht van 3 km, de kinderen van het derde en vierde leerjaar stapten 5 km en de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar namen 8 km voor hun rekening nemen. Deze wandelingen waren uitgestippeld langsheen mooie en rustige wandelpaden.

Raf Stevens, adjunct-directeur :'Met het stappen van de sponsortocht wilden we met (W)Onderwijs ons steentje bijdragen tot de goede werking van deze twee goede doelen.  De veertigdagentijd biedt ons immers de kans om meer verbonden te kunnen leven. Als school willen we die verbondenheid dit jaar uitdrukken door met de school op pad te gaan. We gaan op sponsortocht om centen te kunnen verzamelen voor Liv en 'Eurocomité Pakistan'.

- Liv zit in het tweede leerjaar van onze school (W)Onderwijs en lijdt aan een zeldzame vorm van leukemie. De kosten van haar behandeling lopen hoog op.
- 'Eurocomité Pakistan' wil Pakistaanse families motiveren om hun kinderen naar school te sturen. Niet makkelijk, want in Pakistan zorgen kinderen mee voor het gezinsinkomen. Door de kinderen naar school te sturen kan de gezinssituatie verbeteren. Concreet gaat onze bijdrage naar de renovatie en uitbreiding van een Pakistaans schooltje met bijhorend internaat.

Beide projecten werden vooraf in de school duidelijk toegelicht zodat alle leerlingen goed geïnformeerd aan de sponsortocht kunnen beginnen.

Ook de (W)Onderwijze ouderraad droeg bij tot het welslagen van dit mooie opzet. Tijdens de sponsortocht doorheen Herentals zorgde de ouderraad voor een dorstlesser en een stukje fruit.  Johan Temmerman / NNieuws.