Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Woonzorgcentrum Sint-Anna wordt een welzijnsvereniging

WZC Sint-Anna

Vandaag werd in het woonzorgcentrum Sint-Anna de oprichtingsakte van de welzijnsvereniging Sint-Anna ondertekend. De nieuwe welzijnsvereniging neemt een aantal taken en activiteiten van het stadsbestuur van Herentals over. Dit zijn onder andere de exploitatie van het woonzorgcentrum (111 bedden), de assistentiewoningen (40 woningen) en het centrum voor kortverblijf (9 personen, waarvan 5 in oriënterend kortverblijf), de centrale keuken en het nog te openen buurtrestaurant in Sint-Anna.

De lokale dienstencentra Het Pomphuis en Convent2 blijven onder het beheer van de stad.

Schepen Bart Michiels, voorzitter van de welzijnsvereniging: “Onze missie is simpel: zorg bieden die past bij elke persoon. We luisteren naar de verhalen en wensen van onze bewoners en passen onze zorg daarop aan. We blijven ons inzetten voor betaalbare, toegankelijke en kwalitatieve zorg voor iedereen in Herentals.

Door de oprichting van deze welzijnsvereniging verzekeren we een flexibeler bestuur en een duurzamere toekomst voor onze ouderenzorg, en tegelijk blijft het openbare, betaalbare en toegankelijke karakter van onze ouderenzorg gegarandeerd.

Lokale besturen mogen verenigingen oprichten om specifieke taken uit te voeren. Deze verenigingen, zoals de nieuwe welzijnsvereniging, richten zich volledig op de zorg en kunnen samenwerken met andere organisaties om dit zo goed mogelijk te doen. Dat betekent ook dat Sint-Anna voortaan kan samenwerken met andere woonzorgcentra, om zo schaalvoordelen te bekomen.

Door bijvoorbeeld samen te werken met andere woonzorgcentra, kunnen we krachten bundelen. Dit maakt het mogelijk om nog beter en efficiënter zorg te verlenen.”

Waarnemend directeur Chris Van Decraen: “Een welzijnsvereniging is een organisatie die zich helemaal richt op zorg. Zo kan Sint-Anna zich nog meer focussen op de beste zorg voor ouderen. De welzijnsvereniging zorgt ervoor dat iedereen de hulp krijgt die hij nodig heeft, we doen dit met respect voor bewoners, familie, vrijwilligers en het eigen personeel.

We streven naar een gezond evenwicht tussen uitgaven en inkomsten. Het grote voordeel van een publieke welzijnsvereniging is dat eventuele winst terug geïnvesteerd wordt in onze bewoners.”

De welzijnsvereniging heeft een eigen operationeel beleid met aparte bestuursorganen. In de algemene vergadering en de raad van bestuur zetelt ook een vertegenwoordiging van de oppositie. Een welzijnsvereniging kan ook een eigen personeelsbeleid voeren, met een eigen rechtspositieregeling, een eigen organogram en een arbeidsreglement. Hierdoor kan ze sneller schakelen bij de aanwerving van het zorgpersoneel.

Financieel gezien zal de vereniging een aparte meerjarenplanning en jaarrekening opstellen, waarbij voorlopig geen consolidatie van schuld met de gemeente plaatsvindt. Op het gebied van vastgoedbeleid zal de vereniging de eigendom van de site Sint-Anna verwerven via een recht van erfpacht.

In de raad van bestuur zetelen Jan Bertels, Evelyn Breugelmans, Mien Van Olmen en Bart Michiels. Als schepen van zorg wordt hij ook voorzitter van de Welzijnsvereniging.  Al deze vertegenwoordigers zijn verkozen voor de lokale bestuursperiode 2019-2024. De oprichtingsakte werd mee ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn Rutger Moons en algemeen directeur Tanja Mattheus."

Vorselaarsebaan 1, Herentals, België

WZC Sint-Anna

Deel dit artikel