De 'evaluatie' van de proefopstelling met ANPR-trajectcontrole in Wuytsbergen geeft aan dat het doorgaand verkeer de wijk wel vermijdt,  maar het gecontroleerde wijkverkeer rijdt er veel sneller. 

De knip in Wuytsbergen-Ekelen blijft de bewoners en de hele buurt beroeren.  De N-VA-schepen voor mobiliteit blijft kop van jut.

Vanavond organiseerde de stad samen met een externe bureau dat het traject begeleidt, een online infomoment. De resultaten van de metingen/tellingen en geeft aan de inwoners een doorkijk naar de volgende proefopstelling (zie YT vid).

2e proef met vaste boombakken-knip

Volgende maandag 28 juni start de 2e proef met een vaste boombakken-knip met die van Wuytsbergen voor gemotoriseerd verkeer - én ook voor de buurtbewoners zelf -  een doodlopende straat maakt.

Politie Neteland deelde verkeersboetes uit aan doorgaand verkeer in Wuytsbergen, Ekelstraat en De Beukelaer-Pareinlaan dat vaak meer dan 55km/u reed. Het aantal boetes schommlede in de eerste 2 weken nog tussen 35 en 75 boetes per dag, dan daalde dat gestaag naar een 15-tal per dag.  Bekijk de resulaten op deze video YT.

Hoewel het stadsbestuur pas in november beslist over een definitieve knip in Wuytsbergen, wil het al vroeger ingrijpen in de Markgravenstraat.

In eerste instantie komt er eind deze week al sensibilisering rond snelheid en stoeprijden, eind september volgen ingrepen die rechtstreeks op de hoeveelheid verkeer inwerken. (pp-pol) Foto Johan Temmerman - archief / Nnieuws.