In de zoektocht naar een gedragen oplossing om de verkeersveiligheid te verhogen en het sluipverkeer in de wijk Wuytsbergen-Ekelen te weren, voert lokaal bestuur Herentals binnenkort de tweede proefopstelling in.

'Vanaf maandag 28 juni gaat de opstelling met groene verkeersfilter van start', zegt burgemeester Mien Van Olmen.  'Deze proefopstelling weert naast het doorgaand verkeer ook het ander gemotoriseerd verkeer.

Ook deze proefopstelling wordt geëvalueerd op basis van concrete verkeerstellingen en de ervaringen van de buurt.

Op basis van zowel de objectieve meetresultaten als de feedback van de bewoners over de twee proefopstellingen maakt het stadsbestuur uiteindelijk een keuze over de definitieve inrichting. Hierbij heeft de stad ook oog voor het nodige flankerend beleid.

'Van eerste naar tweede proefopstelling met boombakken'

De eerste proefopstelling met ANPR-camera's weerde enkel doorgaand verkeer door het berekenen van de reistijd van dit verkeer.

Zo bepaalden de camera's of het voorbijgaande verkeer al dan niet haar bestemming of herkomst in de wijk had.

De tweede proefopstelling bestaat uit drie boombakken op het kruispunt van Wuytsbergen met Vogelzang.

In tegenstelling tot de eerste proefopstelling, wordt nu alle gemotoriseerd verkeer op de locatie van de boombakken geweerd.

Enkel voetgangers en fietsers kunnen hier nog passeren. Het gemotoriseerde verkeer dat zijn herkomst of bestemming heeft in de wijk moet via de juiste toegang naar hun bestemming rijden.

Meer informatie over deze opstelling en hoe de wijk bereikbaar blijft, vinden inwoners terug op www.herentals.be/wuytsbergen-ekelen.

De ingreep start op maandag 28 juni en zal ongeveer 3,5 maand duren.

Inwoners kunnen nog altijd deelnemen aan de bevraging over de eerste proefopstelling.
De meest eenvoudige manier is surfen naar www.pakherentalsaan.be waar men toegang krijgt tot de bevraging. Zo kunnen de vragen gemakkelijk beantwoord worden op computer, smartphone of tablet. De bevraging loopt tot 27 juni.

Online infomoment

Op maandag 21 juni om 19 uur organiseert de stad samen met het externe bureau dat het traject begeleidt een online infomoment. Via www.herentals.be/wuytsbergen-ekelen kan iedereen dit volgen.

De stad werpt er een blik op de stand van zaken, de resultaten van de metingen/tellingen en geeft aan de inwoners een doorkijk naar de tweede proefopstelling. Inschrijven is niet verplicht.  Foto archief - Johan Temmerman/Nnieuws.