Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

WZC Sint-Anna heeft erkenning voor 5 kamers oriënterend kortverblijf

WZC Sint-Anna

Het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse overheid heeft woonzorgcentrum Sint-Anna een erkenning gegeven voor de uitbating van 5 kamers voor oriënterend kortverblijf.

De kamers zijn bedoeld voor 65-plussers met een zorgvraag die niet kan beantwoord worden in een ziekenhuis of revalidatiecentrum, die in een onhoudbare thuiszorgsituatie wonen of een bepaald zorgprofiel hebben.

In een kamer voor oriënterend kortverblijf kunnen ze 14 tot 60 dagen verblijven. Tijdens dat verblijf zoekt een multidisciplinair team met een sociaal verpleegkundige, een kinesitherapeut, een psycholoog, een ergotherapeut en een verpleegkundige, samen met de bewoner, zijn familie, andere mantelzorgers en de eerstelijnszorg naar de beste woon- en zorgvorm.

Aanvragen voor een oriënterend kortverblijf kan u richten aan de sociale dienst van WZC Sint-Anna, Vorselaarsebaan 1 in Herentals, tel. 014-24 89 02, socialedienstwzc@herentals.be

Vorselaarsebaan 1, Herentals, België

WZC Sint-Anna

Deel dit artikel