In de Eerstelijnszone Zuiderkempen komen twee vaccinatiecentra. Inwoners van Geel, Laakdal en Meerhout zullen voor het coronavaccin terecht kunnen in zaal De Waai in Geel.

Evenementenhal De Zoerla in Westerlo zal dienst doen als vaccinatiecentrum voor inwoners van Westerlo, Hulshout en Herselt. De komende weken gaan de gemeenten aan de slag om de vaccinatiecentra in te richten en start de zoektocht naar medische en ondersteunend personeel.

Na een inloopperiode begint op 1 maart de collectieve vaccinatiecampagne met de inenting van 65-plussers en 45-plussers met onderliggende gezondheidsproblemen.

De zes gemeenten (Geel, Laakdal, Meerhout, Westerlo, Hulshout en Herselt) en de Eerstelijnszone Zuiderkempen maken zich samen klaar voor de start van de grote vaccinatiecampagne.

Lokale besturen kregen van de Vlaamse overheid de opdracht om één en maximum twee geschikte locaties per Eerstelijnszone in te richten als vaccinatiecentrum. Op advies van de medische experts, die de gemeenten bijstaan in deze coronacrisis, werd gekozen voor twee locaties.

Zo hebben alle inwoners op een relatief kleine afstand een vaccinatiecentrum in hun buurt. Beide locaties zijn vlot bereikbaar, voldoende groot en voldoen aan de richtlijnen van de Vlaamse overheid.

Verpleegkundigen gezocht

Voor de inrichting volgen de gemeenten het draaiboek van de Vlaamse overheid. Het draaiboek verduidelijkt onder andere hoe in een vaccinatiecentrum de doorstroom van te vaccineren personen optimaal kan verlopen, welke infrastructuur en materialen er nodig zijn en welk en hoeveel personeel er aan de slag zal moeten.

Naast geschoold medisch personeel – waaronder verpleegkundigen, artsen en apothekers –is er nood aan heel wat medewerkers voor uiteenlopende ondersteunende functies. De gemeenten bekijken nog in onderling overleg hoe deze functies het best ingevuld kunnen worden.

Samen met de Eerstelijnszone Zuiderkempen start alvast de zoektocht naar verpleegkundigen. Verpleegkundigen die interesse hebben om te ondersteunen bij de vaccinaties in onze regio, kunnen zich kandidaat stellen via het formulier op de website ( https://forms.gle/2XgSo1j5GoC3WJZB6 ).

Inwoners krijgen persoonlijke uitnodiging

De gemeenten streven ernaar om de centra klaar te hebben tegen 1 februari. De eerste twee weken van februari worden voorzien om alles verder op punt te stellen en te testen. Zorgprofessionals en medewerkers van het vaccinatiecentrum zullen in de tweede helft van februari als eerste een vaccinatie krijgen in de centra.

Vermoedelijk start 1 maart de inenting van 65-plussers en 45-plussers met onderliggende gezondheidsproblemen, in april de essentiële functies in cruciale sectoren, en vanaf juni de brede bevolking. De timing is uiteraard onder voorbehoud en afhankelijk van de levering van de vaccins.

Alle inwoners zullen van de Vlaamse overheid een persoonlijke uitnodiging krijgen met de plaats, datum en het uur van vaccinatie. Deze afspraak kun je bevestigen, weigeren of aanpassen (telefonisch of online) via een centraal reservatiesysteem. Het is niet mogelijk om de locatie aan te passen.

Je officiële adres bepaalt in welk vaccinatiecentrum je terecht kan. De Vlaamse overheid werkt momenteel de voorwaarden voor thuisvaccinatie (in uitzonderlijke gevallen) verder uit.

Ook voor mensen die minder mobiel zijn, werken de lokale besturen aan oplossingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Minder Mobielen Centrale of een taxisysteem. Hoe dat precies zal verlopen, wordt zo snel mogelijk uitgeklaard.

Waar vind je de vaccinatiecentra?

Zaal De Waai, Werft 28, 2440 Geel. De Waai is gelegen in het Geelse centrum, tussen cultuurcentrum de Werft en Studio Geel
Zaal De Zoerla, Gevaertlaan 1 in Zoerle-Parwijs (Westerlo)