De langetermijnvisie over het binnengebied achter zaal 't Hof en het Stadspark langs de Belgiëlaan is erg ambitieus, maar roept heel wat vragen op. Zo zitten in de langetermijnvisie enkele bouwwerken met appartementenbouw op de huidige locatie van  de C&A die binnenkort verhuist en de zogenaamde villa Verachtert naast 't Loopke.

De plannen voorzien ook in een ondergrondse parkeergarage die langs de kant van de Belgiëlaan bereikt wordt. Er komt ook een parkvilla, een woonblok dat de bewoners zicht geeft op het groene binnengebied.

Zaal 't Hof afgebroken

De plannen voorzien in de afbraak van zaal 't Hof aan de Grote Markt. In de plaats komt een nieuw administratief gebouw met onderaan een horecagedeelte en bovenaan administratieve ruimtes zoals vergaderzalen, het jeugdhuis. Door de afbraak van zaal 't Hof kan de strook tussen de Grote Markt en het binnengebied verbreed worden.

Ondergrondse parking

De ondergrondse parkeergarage moet ook parkeergelegenheid geven voor bouwprojecten in het Hofkwartier. De langetermijnvisie voorziet in heel wat woongelegenheden op de rand van de Herentalse groene long. Gevaar is dat dit nefast is voor dat groene binnengebied.

De rand van het groene heraangelegde binnengebied is daardoor meteen ook de achilleshiel en meest kwetsbare gedeelte omdat er zonder RUP of BPA geen zekerheid is voor groenbehoud.