In Herentals zal er dankzij het project Straat in het Vizier €136.000 geïnvesteerd worden in de Zandstraat. Deze financiële injectie moet ervoor zorgen dat de straat herleeft en opfleurt. 'Het stadsbestuur zorgt voor een financiële inspanning van €81.600', zegt Jan Michielsen, schepen voor lokale economie (CD&V).

Zandstraat : hoge winkeldichtheid, 190 panden, nieuwe dynamiek nodig

'De Zandstraat is altijd dé winkelstraat van het centrum geweest en zo ervaren de Herentalsenaren dit ook', vervolgt Jan Michielsen.  'Er is een hoge winkeldichtheid in de Zandstraat. Van de meer dan 190 panden in het kernwinkelgebied, zijn er 84 terug te vinden in de Zandstraat. Dit is 43,3%.

De uitdaging op het vlak van detailhandel is dat er nieuwe winkels moeten bijkomen die een nieuw publiek naar de Zandstraat trekken en een nieuwe dynamiek teweeg brengen. Wat de Zandstraat onderscheidt, is een mix van unieke winkels die ervoor zorgen dat het kernwinkelgebied zich onderscheidt van andere centra.

In Herentals voeren we al een actief kernversterkend beleid sinds 2000.

Vergunningen voor baanwinkels worden geweigerd, investeringen in het kernwinkelgebied worden aangemoedigd. Dit heeft als gevolg dat de leegstand in het Herentalse centrum lager is dan in andere steden waar men de afgelopen decennia veel baanwinkels vergund heeft.

Jan Michielsen : 'Actieve aanpak en progressieve leegstandsbelasting'

'Omwille van het teveel aan winkelvloeroppervlakte in heel Vlaanderen, heeft Herentals echter ook te kampen met leegstand. Sinds het begin van deze legislatuur bestrijdt het stadsbestuur dit met een actieve aanpak en progressieve leegstandsbelasting.

Het project Straat in het Vizier versterkt de inspanningen die het stadsbestuur van Herentals de afgelopen jaren geleverd heeft rond kernversterking. In 2015 werd in overleg met de detailhandelscoach van de provincie Antwerpen de afbakening van het Kernwinkelgebied (van poort tot poort) vastgelegd: Grote Markt, Hofkwartier, Zandstraat (tot Zandpoort) en Bovenrij (tot Bovenpoort).

In 2016 werd na een intensief traject met de handelaars in Herentals het Strategisch Commercieel Actieplan goedgekeurd. Dit wordt sindsdien uitgerold door stad en ondernemers.'

Doelstelling en concrete acties

'Het doel van het project in Herentals is om de beeldkwaliteit van de Zandstraat te verhogen, de samenwerking tussen ondernemers te bevorderen en samen de Zandstraat weer op de kaart te zetten.

Naast investeringen en zichtbare veranderingen, is het belangrijk om in te zetten op een sterk ondernemersnetwerk waarbij een participatieve aanpak centraal staat. Door de organisatie van inspraakmomenten worden ondernemers betrokken bij het project en kunnen zij hun ideeën geven.

Incubatiecentrum 'Made in Herentals'

'De eerste concrete actie is het oprichten van het incubatiecentrum "Made in Herentals", vervolgt Michielsen.  'Met de huur en inrichting van een handelspand in de Zandstraat, zal het pand kunnen gebruikt worden door (jonge en/of nieuwe) ondernemers.

Tegen een relatief lage prijs kunnen zij hun onderneming uittesten en leren ze andere ondernemers kennen. Door het opzetten van dit centrum geven we starters en ondernemers die de stap nog niet durfden wagen, de kans om in het centrum van de stad hun business uit te proberen.

We zijn er ook van overtuigd dat er door onderlinge samenwerking kruisbestuiving kan ontstaan. Zo kunnen we komen tot de nieuwe shopping en belevingstrends voor de toekomst.

Naast een plaats waar startende ondernemers hun ei kwijt kunnen, moet dit centrum immers een ontmoetingsplaats zijn waar verbindingen worden gelegd, inspiratie wordt opgedaan en ideeën worden uitgewisseld.'

'Betere visualisering en aankleding van Zandstraat, betere signalisatie, méér beleving'

'Een tweede actie situeert zich op het domein van de visualisering en aankleding van de Zandstraat alsook een betere signalisatie.

Binnenkort is de parking van het binnengebied achter cc 't Schaliken klaar, deze is gelegen op een boogscheut van de Zandstraat. Met deze extra financiële middelen zal geïnvesteerd worden in goede signalisatie.

Een derde actie is de investering rond nieuwe audio-visuele apparatuur die kan gebruikt worden tijdens evenementen van de middenstand en acties ter versterking van het kernwinkelgebied.

Tenslotte zet Herentals in op een onderzoek rond terrassenbeleid. Zo trekken we de kaart van meer beleving in het centrum.

De Provincie en de stad evalueren na 2 jaar werking dit project en bij positieve evaluatie kan het verder uitgerold worden naar het hele kernwinkelgebied', besluit Jan Michielsen. (pp) foto's Johan Temmerman/ Nnieuws archief.