De Europese Commissie zegt dat de Vlaamse overheid zelf moet beslissen of er al dan niet een nieuwe aanbesteding komt voor het Oosterweeldossier. De bal ligt daarmee weer in het kamp van de Vlaamse regering.

Het Oosterweelproject moet een einde maken aan de grote verkeersproblemen rond Antwerpen door de ring rond de stad te sluiten. In de oorspronkelijke plannen was de kroon op het werk een dubbeldekbrug, de Lange Wapper, over een deel van de stad. De realisatie daarvan werd toegewezen aan het bouwconsortium Noriant.

Maar na fel protest werd de Lange Wapper afgevoerd en vervangen door een tunnel. Het is daarbij niet duidelijk of Noriant een deel van de werken kan uitvoeren zonder dat er een nieuwe openbare aanbesteding komt. Het gaat om werken op Linkeroever en het graven van een tunnel onder de Schelde. De Vlaamse regering zegt dat ze in dat verband wacht op een brief van Europa of dat juridisch kan.

Europa kaatst de bal nu terug naar Vlaanderen. Volgens een woordvoerder zijn er informele contacten geweest tussen de commissie en de regering over de interpretatie van de Europese regels. De commissie heeft daarbij gewezen op de algemene regel dat als een opdracht substantieel wijzigt er een nieuwe aanbesteding moet komen.

In een reactie zegt Vlaams minister-president Kris Peeters dat Europa nog "geen duidelijkheid heeft gegeven" rond de vraag van de Vlaamse regering of bouwconsortium Noriant een deel van de Oosterweelverbinding mag realiseren zonder nieuwe aanbesteding. Peeters bevestigt dat er informele contacten zijn geweest, maar dringt aan op een "finaal overleg met de Commissie om de resterende onduidelijkheden uit te klaren". Hij wil naar eigen zeggen vooral zeker zijn dat de toewijzing aan Noriant niet kan gezien worden als verboden staatssteun.

Geen vertraging

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) maakt zich weinig zorgen over het feit of er een nieuwe aanbesteding komt of niet. Een nieuwe aanbesteding hoeft niet tot veel tijdsverlies te leiden, zegt de BAM. "Het referentie-ontwerp is zeer goed uitgewerkt en kan zonder probleem door een nieuw studiebureau worden gebruikt."

Mocht er een nieuwe aanbesteding komen, dan zou dat de Vlaamse overheid wel veel kunnen kosten. Noriant heeft er al mee gedreigd een fikse schadeclaim in te dienen als het consortium de werken niet zou mogen uitvoeren. 

Voor er aan de werken kan worden begonnen moet in ieder geval gewacht worden op het milieu-effectenrapport (MER) over het nieuwe Oosterweeltraject. Dat rapport zal zeker niet voor de vakantie klaar zijn.