Tegen 1 juli 2017 komt er in Vlaanderen een nieuw compensatiemechanisme voor zelfstandigen die hinder ondervinden van openbare werken. Handelaars zullen niet langer meer door de administratieve mallemolen moeten om een schadevergoeding te bekomen, en automatisch een vergoeding van 2.000 euro krijgen. Ze zullen ook niet langer verplicht zijn om te sluiten om op die vergoeding aanspraak te kunnen maken.

Handelaars die lijden onder de hinder van openbare werken, kunnen al ruim tien jaar aanspraak maken op een federale inkomenscompensatievergoeding. Die bedraagt 76 euro per dag dat ze moeten sluiten. De Vlaamse overheid compenseert nog eens de rentes die handelaars betalen op overbruggingskredieten die ze aangaan om hun omzetverlies op te vangen.

Zowel de federale vergoeding als de Vlaamse toelage brengen echter administratieve rompslomp met zich mee. De sluitingsverplichting weerhoudt bovendien nogal wat zelfstandigen om de inkomenscompensatie aan te vragen.

Door de zesde staatshervorming werd de compensatie voor hinder bij openbare werken een Vlaamse bevoegdheid. In het huidige Vlaamse regeerakkoord is opgenomen dat beide uitkeringen tot één toelage moeten worden herleid en dat de sluitingsverplichting zal worden geschrapt. Het voorstel van decreet dat Axel Ronse (N-VA), Koen Van den Heuvel (CD&V) en Mathias De Clercq (Open VLD) nu indienden, geeft uitvoering aan deze passage uit het regeerakkoord.

De Vlaamse regering heeft voor de nieuwe premie een jaarlijks budget van 6 miljoen euro ingeschreven.