Het gemeentebestuur biedt alle inwoners in 2014 zes weken de kans om groot huisvuil te laten ophalen. De eerstvolgende ophaalbeurt vindt plaats van maandag 3 tot en met vrijdag 7 februari. Om een aanvraag in te dienen, vul je best een e-formulier in op www.gemeentemol.be.

Groot huisvuil is alles wat niet recycleerbaar is én niet in de grijze restafvalbak kan. Bijvoorbeeld: oude fietsen, grasmachine, meubilair,… De kostprijs voor het ophalen en afvoeren, bedraagt 0,22 euro per kilogram. Als je ingeschreven bent voor een bepaalde ophaalbeurt, moet je het afval op de juiste dag langs de straatkant plaatsen zodat onze vrachtwagen het kan ophalen. Het materiaal wordt onmiddellijk gewogen, waarna we het weegbriefje in je brievenbus steken. Achteraf krijg je een rekening toegestuurd.

 

Data ophaalweken 2014

In 2014 kan je op volgende data je groot huisvuil laten ophalen:

  • van 3 tot en met 7 februari
  • van 7 tot en met 11 april
  • van 2 tot en met 6 juni
  • van 4 tot en met 8 augustus
  • van 6 tot en met 10 oktober
  • van 1 tot en met 5 december

Aanvragen gebeuren ten laatste de vrijdag voor de ophaalweek en bij voorkeur via het e-formulier op www.gemeentemol.be > groot huisvuil, aanvraag ophaling. Telefonisch kan ook via 014 33 07 77.

Opmerkingen

  • Voor los steenpuin maak je best een aparte afspraak met onze diensten.
  • Goederen die nog bruikbaar zijn, kan je gratis laten ophalen door de Kringwinkel (014 32 61 63).