Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

‘Zet de boer niet botweg aan de kant’ - Boerenbond organiseert waaier aan acties in heel Vlaanderen

Boerenprotest

De land- en tuinbouwers trekken het niet meer en zijn boos. Het beleid overstelpt boeren met een tsunami aan regels en papierwerk die hen weghoudt van hun akker of stal.

"Jaar na jaar daalt het aantal boeren. Is er nog plaats voor landbouw?", zegt Elisabeth Mertens, woordvoerder.

"Boerenbond start met allerlei verschillende acties in het hele Vlaamse land. Met een duidelijke boodschap aan alle beleidsniveaus en aan heel Vlaanderen: “Zet de boer niet botweg aan de kant!”

Vanuit Europa komt een tsunami aan regelgeving richting de land- en tuinbouwsector: de habitatrichtlijn, natuurherstelwet, nitraatrichtlijn … een batterij aan regelgeving die de boer opzadelt met papierwerk en hem verplicht bijkomend te investeren.

Daar staan geen correcte vergoedingen tegenover en tegelijk moeten de boeren blijven concurreren tegen de import van goedkopere producten die aan veel lagere normen geproduceerd zijn in derde landen. Daarnaast krijgen boeren steeds minder vrijheid, minder zekerheid en minder plaats om te boeren. “Is er nog plaats voor landbouw in Europa?”, vragen de boeren zich af.

Zet de boer niet botweg aan de kant

Boeren zijn boos en komen op straat. Boerenbond start met een reeks acties in alle Vlaamse provincies. We geven de aftrap in de provincie Antwerpen op dinsdag 30 januari: vanaf 11.30 uur trekken tractoren in colonne vanuit Ravels, Hoogstraten en Kasterlee naar de Markt in Merksplas, waar ze rond 12 uur zullen aankomen. We zullen de lokale burgemeester van Merksplas vragen of hij zijn landbouwers steunt? Wij zullen dit visueel  duidelijk maken met de boodschap ‘Zet de boer niet botweg aan de kant’. Merksplas ligt midden in het Turnhouts Vennengebied, een regio die bijzonder hard getroffen wordt door het stikstofdecreet, waarmee Vlaanderen uitvoering geeft aan de Europese Habitatrichtlijn.

We doen een oproep aan onze boeren om die actie te herhalen bij hun lokale besturen overal in Vlaanderen.

Daarnaast zullen boeren hun stem laten horen bij events in het kader van het Europees Voorzitterschap zoals  het symposium over de toekomst van de landbouw dat op donderdag 2 februari in Gent doorgaat en de informele Europese Raad van de ministers bevoegd voor Industrie en Competitiviteit die op 8 en 9 februari in Genk doorgaat. 

Boerenbond steunt de komende weken ook alle spontane acties van boeren en boerenorganisaties die op een respectvolle en geweldloze manier de stem van de boeren duidelijk laten klinken."  Foto : boerenprotest Herentals aan VMM / foto NNieuws archief.

Boerenprotest

Deel dit artikel