Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ziekenhuis aan de Stroom opent expertisecentrum voor artificiële intelligentie (AI)

ZNA Labo

Ziekenhuis aan de Stroom (ZAS)  opent een expertisecentrum voor artificiële intelligentie (AI). Hiermee wil het lab voor Pathologische Anatomie (= weefselonderzoek) dat deze software gebruikt kennis en ervaring bundelen over de nieuwe technologie.

Het centrum in ZNA Middelheim zal nieuwe slimme software testen en valideren, en studies met AI uitvoeren. Het voorbije jaar kwamen hiervoor aanvragen uit de hele wereld.Verenigde Staten, Israël, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Zwitserland

Patholoog Sabine Declercq, medisch coördinator van het ZAS-laboratorium voor Pathologische Anatomie: 

“Omdat we in de Benelux een van de eerste ziekenhuislaboratoria zijn die met artificiële intelligentie werken, hebben we al meerdere studies met AI uitgevoerd bij de analyse van verschillende types tumoren. Omdat we aanvragen krijgen van softwareleveranciers en farmaceutische firma's uit de hele wereld en we dit professioneel willen blijven begeleiden, starten we een expertisecentrum op.

Zo hebben we het voorbije jaar al vijftien aanvragen gekregen om nieuwe software te testen. Deze firma's komen uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Israël, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Zwitserland. Met ons expertisecentrum integreren we zo de nieuwste technologie en de medische noden in het kader van oncologische diagnostiek en onderzoek.”

Inschatting of therapie werkt en overlevingskans 

Het expertisecentrum krijgt aanvragen om verschillende toepassingen te testen, zoals ​ algoritmes voor de diagnose van een tumor. Deze software ondersteunt bij de oppuntstelling van de diagnose en kan helpen bij de keuze van de aangewezen therapie, zoals immuuntherapie. Dit is belangrijk om in te schatten of de therapie kan opgestart worden of niet.

Een andere geteste toepassing is de inschatting van de overlevingskans van de patiënt na bijvoorbeeld vijf jaar. Als dit lukt, opent dit mogelijk ook deuren om dezelfde software in te zetten bij de keuze van verdere therapie of zelfs de noodzaak van verdere therapie. Het gaat dan over de voordelen van de therapie tegenover de impact op de levenskwaliteit. Mogelijk opent dit deuren om dezelfde tools in te zetten bij de keuze van verdere therapie of zelfs de noodzaak van verdere therapie. 

Daarnaast loopt een studie die o.a. het gebruiksgemak test van een algoritme dat de prognose van tumoren inschat. Tot slot wordt ook een scanner voor de digitalisatie van weefselstalen getest.

Artificiële intelligentie in lab anatomopathologie ZAS

Sinds begin 2023 zet het lab voor Pathologische Anatomie van Ziekenhuis aan de Stroom slimme software in voor de analyse van borst- en prostaattumoren. Hierbij ondersteunt AI op verschillende manieren de patholoog bij evaluatie van de weefselstalen.

Dat gebeurt door met een heat map aandachtsgebieden te tonen, suggesties van tumorkenmerken te geven, het aandeel aan tumorcellen met specifieke kenmerken berekenen enzovoort.

Eerste fusie van deze omvang van ziekenhuis-vzw’s in België  

De oprichting van ZAS is de eerste fusie van deze omvang van ziekenhuis-vzw’s in België. Als de fusie plaatsvindt, is ZAS goed voor meer dan 3 300 bedden en tienduizend medewerkers, waarvan duizend ​ artsen. ​ 

ZAS vzw telt na de fusie o.a. zes algemene ziekenhuizen, een psychiatrisch ziekenhuis en een psychiatrisch verzorgingshuis. Na de fusie van de vzw’s behoudt ZAS de erkenningsnummers van de algemene ziekenhuizen ZNA, GZA Ziekenhuizen en de erkenningsnummers van PZ Stuivenberg en PVT Antwerpen. ​  ​ 

Kerncijfers over ZAS ​  

 13 operationele sites met ​ ​ ​ ​ ​ 

 • 6 algemene ziekenhuizen: Cadix, Jan Palfijn, Middelheim, Sint-Augustinus, Sint-Jozef en Sint-Vincentius ​ ​ 
 • 6 gespecialiseerde ziekenhuizen: Joostens, Hoge Beuken, Koningin Paola Kinderziekenhuis, Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg, Sint-Elisabeth, Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen ​ ​ 
 • 6 dagcentra voor daghospitalisatie, raadplegingen en medisch-technische onderzoeken: Hoge Beuken, Jan Palfijn, Koningin Paola Kinderziekenhuis, Middelheim, Sint-Elisabeth en Sint-Erasmus ​ ​ ​ 
 • 3 medische centra: Regatta, Kaai 142 en Hof ter Schelde ​ ​ 
 • 1 psychiatrisch verzorgingstehuis: PVT Antwerpen ​ ​ 
 • 1 centrum voor patiënten met dementie: Joostens ​ ​  ​ ​ ​ 

6 spoeddiensten  ​ 

 • Cadix, Jan Palfijn, Middelheim, Sint-Augustinus, Sint-Jozef en Sint-Vincentius ​ ​ ​ ​ ​ 
 • Meer dan 180 000 spoedpatiënten per jaar ​ ​ 
 • Meer dan 20 MUG-interventies per dag ​ ​  ​ ​ ​ 

4 materniteiten  ​ 

 • Jan Palfijn, Middelheim, Sint-Augustinus en Sint-Vincentius ​ ​ 
 • 8 500 geboortes per jaar ​ ​  ​ ​ ​ 

61 operatiekamers  ​ 

 • goed voor 96 000 operaties per jaar ​ ​ ​ ​ ​ 

Ca. 3 300 bedden  ​ 

 • Intensieve zorg: 88 bedden ​ 
 • Brandwondencentrum: 10 bedden ​  ​ ​ ​ 

Erkenningsnummers  ​ 

 • Erkenningsnummer 009: Cadix, Jan Palfijn, Middelheim, Sint-Elisabeth, Sint-Erasmus, Koningin Paola Kinderziekenhuis, Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen, Joostens, Hoge Beuken, Kaai 142, Regatta ​ ​ 
 • Erkenningsnummer: 099 Sint-Augustinus, Sint-Jozef, Sint-Vincentius, Hof ter Schelde ​ ​ 
 • Erkenningsnummer 998: Psychiatrisch Ziekenhuis (PZ) Stuivenberg ​ ​ 
 • Erkenningsnummer 039: Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) Antwerpen 

©Willy Ysewijn, bron ZAS

ZNA Labo

Deel dit artikel