Momenteel heeft ziekenhuis Geel geen capaciteitsproblemen om patiënten op te vangen. Ook de doorverwijzing van patiënten van huisartsen uit de regio naar de tijdelijke consultatieruimte naast spoed loopt vlot. Stad Geel en Ziekenhuis Geel voorzien, in samenwerking met KOGEKA, wel een back-upplan om de capaciteit van het ziekenhuis uit te breiden.

De nieuwbouw van de KOGEKA-scholen van Sint Dimpna Geel werd uit voorzorg ontruimd om de capaciteit van het ziekenhuis uit te breiden indien nodig. In de turnzaal van de lagere school zijn 7 onderzoeksboxen voor huisartsen voorzien.

Een ander deel van het gebouw kan ingericht worden om coronapatiënten op te vangen. KOGEKA stelt de gebouwen ter beschikking en zorgt samen met de stad voor logistieke ondersteuning. Ziekenhuis Geel richt de ruimtes in met het nodige medische materiaal.

Vergroten capaciteit ziekenhuis

Ziekenhuis Geel heeft al heel wat acties ondernomen om voorbereid te zijn op een verdere verspreiding van het coronavirus. Zo zijn alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen opgeschort en is bezoek, op een paar uitzonderingen na, niet meer toegelaten.

Bezoekers die toch toegelaten worden moeten eerst een vragenlijst invullen en hun lichaamstemperatuur laten meten. Ook bij personeel wordt aan het begin van de werkdag de temperatuur genomen. Het ziekenhuis is opgedeeld in een 'coronagedeelte' en een niet-besmet gedeelte.

Het ziekenhuis voorziet ook voldoende plaatsen op intensive care om coronapatiënten op te vangen. Zo vonden de artsen intensieve zorgen van het ziekenhuis in Geel een manier om met 1 zuurstofpomp 4 patiënten te kunnen beademen.

Voorlopig voldoet de capaciteit en is er nog heel wat ruimte voor uitbreiding. Wanneer het aantal zieken de capaciteit van Ziekenhuis Geel toch zou overstijgen, kan de nieuwbouw van Sint Dimpna Geel snel ingericht worden om patiënten op te vangen.

Deze extra ruimte zal dan ingezet worden als 'overgangsruimte'. Patiënten die bijvoorbeeld na een opname aan de beterhand zijn, maar nog niet naar huis kunnen, zullen hier dan verder verzorgd worden.

Uitbreiding tijdelijke consultatieruimte

Momenteel kunnen huisartsen uit Geel en Meerhout patiënten die mogelijk besmet zijn, doorverwijzen naar een tijdelijke consultatieruimte naast spoed wanneer ze inschatten dat een fysieke consultatie nodig is.

Dit initiatief kwam er na overleg met stad Geel, Ziekenhuis Geel, Het Vlaamse Kruis en de huisartsen uit de regio. Zo vermijden we dat mogelijke coronapatiënten zich fysiek verplaatsen naar wachtzalen van huisartsen en daar anderen besmetten.

De opvangcapaciteit werd ondertussen verdubbeld en ook de openingsuren zijn uitgebreid tot de late avond om de doorverwezen patiënten op te vangen. Wanneer ook hier meer capaciteit nodig is, kunnen de consultaties plaatsvinden in Sint Dimpna Geel. In de turnzaal van de lagere school zijn 7 consultatieboxen voor huisartsen voorzien.

Samenwerking en opvolging

Ziekenhuis Geel en stad Geel zijn maximaal voorbereid op het coronavirus. Stad Geel, Ziekenhuis Geel en huisartsen staan in nauw contact met elkaar en met andere ziekenhuizen en overheden. De situatie wordt dagelijks opgevolgd