Op maandag 12 april zijn de eerstelijnszones gestart met cohortzorg. Diensten voor Gezinszorg vormen aparte equipes om zorg te bieden aan covid 19 patiënten.

Door samenwerking over de grenzen van diensten heen, is dit ook een haalbare kaart.

Zo gaat zorgpersoneel niet meer afwisselend naar besmette en niet-besmette gezinnen. Voor de eerstelijnszone Zuiderkempen is de coördinatie in handen van Thuiszorg Kempen.

"Het is al een uitdagend parcours geweest." Zegt Tanya Van Gorp, lokale coördinator thuiszorg. Cohortzorg is iets helemaal nieuw voor de thuiszorg. Het vraagt heel wat aanpassingen. Ook het correct hanteren van beschermingsmaterialen in de thuiszorg is geen gemakkelijke opdracht.

We willen onze medewerkers voldoende opleiden zodat zij personen die besmet zijn met covid 19 de juiste hulp kunnen geven. Gelukkig is er een goede samenwerking in de Kempen.

Er wordt veel kennis gedeeld tussen de verschillende diensten voor gezinszorg, maar we kunnen ook rekenen op de expertise van het Ziekenhuis van Geel.

De ziekenhuishygiënist voorziet naast algemeen advies ook een opleiding voor onze medewerkers in de cohortzorg.

Hij leert hun hoe ze correct een mondmasker moeten dragen, hoe je een beschermende schort aan en uit doet en waar men extra aandachtig voor moet zijn in de zorg aan besmette covid 19 patiënten. Want zorg thuis is toch net iets anders dan in een ziekenhuis of een woonzorgcentrum."

Met cohortzorg vangen we ook de overbelasting in de ziekenhuizen mee op door de terugkeer van een patiënt naar huis, na soms een langdurige opname, te kunnen vergemakkelijken.

"Met cohortzorg willen we eveneens de familie en mantelzorgers van besmette personen beschermen" zegt Gil Peeters, zorgmanager bij Thuiszorg Kempen.

"We merken nu dat de kinderen of de mantelzorger de zorg voor hun besmet familielid op zich wil nemen. Uiteraard zijn mensen vrij om dit te doen, maar we willen hun toch aanraden om het advies van het ziekenhuis stipt op te volgen en cohortzorg in te schakelen wanneer het ziekenhuis of andere zorgverleners dit nodig achten.

Zo kunnen onze medewerkers op een veilige manier tijdelijk ondersteuning bieden in het dagelijkse leven van deze mensen. De familie loopt dan ook niet het risico om zelf besmet te geraken en op zijn beurt weer andere mensen te besmetten."