Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ziekenhuis Geel laat patiënten zelf hun hartritme monitoren en registreren

Ziekenhuis Geel

In Ziekenhuis Geel kan cardioloog dr. Albu op innovatieve wijze hartritmestoornissen vaststellen die zeer moeilijk op te sporen zijn. Hij zet daarvoor een klein, maar krachtig toestel in: Kardia Mobile.

Dat is een draagbaar elektrocardiogram (ECG) dat al heel goede resultaten opleverde na een uitgebreid screeningsprogramma in samenwerking met Pfizer.

Patiënten komen soms bij de cardioloog met klachten die sporadisch optreden, bijvoorbeeld omdat ze een keer om de drie maanden hartritmestoornissen ervaren. Een terechte ongerustheid, maar als de consultatie dan plaatsvindt, is er vaak geen registratie van hartritmestoornissen mogelijk. Jammer, want het is van levensbelang om snel een juiste behandeling op te starten.

Dr. Albu, cardioloog in Ziekenhuis Geel, zet hiervoor Kardia Mobile in: een klein, door de patiënt te gebruiken, ECG toestel dat in deze specifieke situaties een doorbraak geeft bij een snelle en correcte diagnosestelling.

De patiënten ontvangen van ons een Kardia Mobile die ze gedurende drie tot zes maanden mee naar huis mogen nemen”, zegt dr. Albu. ‘Omdat het de grootte heeft van een USB-stick kunnen ze deze makkelijk bij zich dragen in een broekzak, jas of handtas. Dat maakt het toestel uniek. Vaak doen de klachten zich voor op onwillekeurige momenten. Ervaart de patiënt hartkloppingen, dan haalt die het kleine ECG-toestel erbij, zodat die meteen registraties kan maken. De patiënt ziet de cardiogram op zijn smartphone, maar ook ik ontvang onmiddellijk de elektrocardiogram van uitstekende kwaliteit. Daaruit kan ik vanop afstand meteen een analyse opmaken en de patiënt snel uitnodigen om een gepaste behandeling te starten.’

Patiënt Jos (61 jaar): ‘Ik kwam bij de cardiologen van Ziekenhuis Geel terecht, omdat ik een second opinion wou. Om de paar maanden ondervond ik dat mijn hart snel ging tot 220/min. Dat gaf een heel vervelend gevoel en ik was toch lang in paniek. Reden genoeg om advies in te winnen bij een arts, maar zonder registratie van die versnelde hartslagen kon ik niet geholpen worden. Tot dr. Albu me de kleine en kwalitatieve hartslagmeter ontleende. Ik zat op restaurant wanneer ik hartkloppingen kreeg en kon meteen aan de slag. Een dag later contacteerde dr. Albu me dat de diagnose nauwkeurig gesteld werd, dat er effectief sprake was van een hartritmestoornis en dat een behandeling opgestart kon worden.’

Succesvol screeningsprogramma in samenwerking met Pfizer

Dr. Albu en zijn team kregen bovendien ondersteuning van Pfizer bij een succesvol screeningsprogramma. Het opzet was om boezemfibrilleren of andere hartritmestoornissen te identificeren bij ambulante patiënten met een verhoogd risico op een beroerte en met zeldzame palpitatiesymptomen. De resultaten uit dit “AFib screening program” zijn indrukwekkend.

De patiënten ontleenden gedurende 12 maanden een Kardia Mobile en maakten twee keer per week een opname van hun ECG. Het enige dat ze daarvoor moesten doen, was hun duimen op het toestel houden terwijl het op hun knie of enkel lag.

50 patiënten namen deel aan het programma en bij zeker 3 onder hen werden nieuwe gevallen van atriumfibrilleren vastgesteld. Atriumfibrilleren is een aritmie of hartritmestoornis die ontstaat in de atria, de twee bovenste hartholtes. Het veroorzaakt een onregelmatig en snel ritme.

Door de onregelmatige, snelle activering van de atria vermindert de contractie, waardoor de bloedstroom vertraagt of zelfs stagneert met als gevolg een vergrote kans op stolselvorming. Een antistollingsbehandeling is van levensbelang.

In een tweede fase werden nog eens 30 patiënten opgenomen in het programma  voor de screening van andere hartritmestoornissen. In deze groep werden ook nog 2 patiënten met onregelmatigheden vastgesteld. Wat heel opvallend is: alle patiënten kregen voorafgaand een uitgebreide screening met o.a. een klinisch onderzoek, een echo, ECG en het dragen van een holter gedurende drie dagen. Daarbij werden toen geen hartritmestoornissen vastgesteld.

‘De resultaten van het screeningsprogramma zijn indrukwekkend. Het betekent dat dankzij het gebruik van de Kardia Mobile moeilijk op te sporen hartritmestoornissen toch vastgesteld kunnen worden. En dit is goed nieuws voor heel wat patiënten. Want asymptomatisch boezemfibrilleren komt steeds vaker voor bij de ouder wordende bevolking. Wanneer we een vroege diagnose kunnen stellen en tijdig een correcte behandeling opstarten, kunnen we de mortaliteit door beroerte opvallend verminderen’,  zegt dr. Albu.

Ziekenhuis Geel

Ziekenhuis Geel

Ziekenhuis Geel

Deel dit artikel