Op 4 april stapte de Vlaamse Zorginspectie af in het Dimpna Ziekenhuis Geel voor een onaangekondigde controle. Onderwerp van de audit was het cardiale zorgtraject.

Aandacht ging vooral naar de cardiale basiszorg en de pacemakertherapie op de internistische afdeling waar hartpatiënten verblijven.

Een hele rist vooropgestelde eisen en parameters dienden als leidraad voor het inspectieteam. Zo gingen thema's als personeel, veilige omgeving, gestandaardiseerde zorg en communicatie onder de loep.

Een en ander werd extra getoetst door gesprekken met personeelsleden en patiënten, controle van patiëntendossiers en observaties ter plaatse. Door de inspecteurs werden geen tekorten vastgesteld die aanleiding zouden geven tot een her-inspectie of extra opvolging door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

In hun afsluitende commentaar ware de auditoren opvallend lovend over de beroepsfierheid van alle bevraagde medewerkers en artsen.

Het Dimpna Ziekenhuis Geel streeft een volledige openheid en transparantie na in haar communicatie. De resultaten van audits en inspecties kan je steeds terugvinden op onze website achter de link https://www.ziekenhuisgeel.be/kwaliteitsvolle-zorg