Het ziekenhuis St.- Dimpna uit Geel en het H. Hartziekenhuis van Mol smelten samen tot het AZ Erica. De samensmelting wordt voltooid in 2014.

In 2014 zullen het A.Z. St.-Dimpna Geel en het H. Hartziekenhuis Mol samensmelten tot één nieuw ziekenhuis.
Voor de naam van dit nieuwe fusieziekenhuis werd een prijsvraag uitgeschreven, en uit de vele inzendingen werd na rijp beraad gekozen voor ‘erica’.

erica is de Latijnse benaming voor het paarse heidestruikje dat zo typisch is voor de Kempense zandgrond.
De naam van het nieuwe ziekenhuis verwijst dan ook naar de heide als kenmerkend natuurelement van de streek waarin het ziekenhuis actief is.

Velen associëren immers de “stille Kempen” met de “purperen heide” van Armand Preud’homme. Door via de naam te verwijzen naar de regio, situeert het ziekenhuis zich vanzelf in het zorglandschap.

Door te verzaken aan nietszeggende afkortingen en te kiezen voor een goedklinkende bestaande naam staat het ook figuurlijk beter op de kaart.

Het onmiskenbare lieflijke dat in de meisjesnaam schuilt, duidt op de zorg die wij voor onze patiënten nastreven. De onverwoestbaarheid van het kleine struikje illustreert het dynamische ziekenhuis dat we willen zijn. Het letterlijke puntje op de i geeft onze focus op excellentie en innovatie weer.

Fuchsia als symbool voor motivatie en focus, voor initiatief en veeleisendheid
De fuchsia kleur van ons nieuwe logo is niet toevallig gekozen. In de eerste plaats is het een knipoog naar de typische heidekleur. Daarnaast staat de kleur fuchsia symbool voor motivatie en focus, voor initiatief en veeleisendheid.
Attitudes die wij met het ziekenhuis willen uitdragen.

Ronde vormen: stilistische heidebloempjes, associaties met verzorging
Qua vormgeving bestaat het beeldmerk uit een aantal ronde vormen, waarmee we stilistisch de heidebloemetjes willen weergeven. De ronde vormen van het beeldmerk roepen associaties op met zachtheid, verzorging.
Ze vormen tevens een gestileerde kruisvorm, die verwijst naar de medische sector.

Over het A.Z. St.-Dimpna Geel
1936 – 1958 De O.L. Vrouwkliniek van de Zusters Augustinessen krijgt vorm in de Kollegestraat.
1963 Het Centrum voor Openbare Onderstand start de uitbating van het St. Elisabethziekenhuis in de Billemontstraat.
1971 Het St. Elisabethziekenhuis verhuist naar de J.B. Stessensstraat 2
1988 OCMW ziekenhuis St.-Elisabeth en de O.L. Vrouwkliniek van de V.Z.W. Gemeenschap
Augustinessen Geel smelten samen in het A.Z. St.-Dimpna
2000 Uittredingsovereenkomst met de Gemeenschap Augustinessen Geel, wat leidde tot de oprichting van de nieuwe autonome verzorgingsinstelling A.Z. St.-Dimpna.

Over het H. Hartziekenhuis Mol
1898 Inhuldiging ziekenhuis op het feest van het ‘Heilig Hart van Jezus’.
1899 De eigenlijke ziekenzorg start door de Congregatie der Gasthuiszusters Augustinessen van Tienen, die zich in 1967 in Mol vestigen.

1988 De zusters trekken zich terug uit het ziekenhuis; de nieuwe v.z.w. ‘H. Hartziekenhuis  Mol’ wordt vanaf dan beheerd door leken.
1995-1996 Ingebruikneming nieuwe afdeling geriatrie en modern operatiecomplex.
1997 Opening gerenoveerde spoedgevallendienst en wisselpaviljoen.
1999 Investering in nieuwe diensten intensieve zorgen, medium care en nucleaire geneeskunde.
2000-2002 De totale beddencapaciteit van het H. Hartziekenhuis verhoogt tot 193 bedden.
2002-2010 Bouw en ingebruikname nieuwe voorbouw van 4 verdiepingen.

Algemeen ziekenhuis erica
2009 Ziekenhuisgroepering Geel-Mol opgericht.
2009 Intentieverklaring tot fusie.
2010-2012 Fusievoorbereiding.
2013-2014 A.Z. St.-Dimpna Geel en H. Hartziekenhuis gaan op in erica .