Het AZ Sint-Elisabeth Herentals en het nieuwe Turnhoutse fusieziekenhuis willen dit jaar nog een formele samenwerkingsovereenkomst afsluiten. Die overeenkomst zal de vorm krijgen van een ziekenhuisgroepering. Hiermee engageren de ziekenhuizen zich om de vlotte samenwerking die er voor een aantal medische specialismen nu al is, te bestendigen en verder uit te bouwen. Door gestructureerd samen te werken binnen één ziekenhuisgroepering, wordt het zorgaanbod nog beter afgestemd op de behoeften van de patiënt in de Kempense regio.Voor bepaalde specialismen werken de ziekenhuizen in Herentals en Turnhout al langer nauw samen, meer bepaald voor oncologie (behandeling van kanker), de borstkliniek, cardiologie, urologie en NMR-onderzoeken*. Naast de gezamenlijke uitbating van de bestaande NMR-scan in Turnhout, hebben de twee ziekenhuizen nu een vergunning gekregen om op korte termijn ook in Herentals een tweede NMR-toestel uit te baten.Door de oprichting van de ziekenhuisgroepering zal de bestaande samenwerking, die voor de patiënt in de Kempense regio duidelijk een meerwaarde biedt, op een gestructureerde manier verder kunnen worden uitgebouwd. De ziekenhuizen zullen belangrijke beslissingen over medische zorgprogramma’s en investeringen voortaan samen nemen, in onderling overleg met elkaar. Fons Michiels, voorzitter OCMW Herentals: “Wij zijn ervan overtuigd dat een structurele samenwerking met het Turnhoutse fusieziekenhuis een uitstekende garantie is voor gespecialiseerde en professionele zorg in de Kempense regio. Door de oprichting van de groepering kunnen wij het zorgaanbod tussen beide ziekenhuizen optimaal op mekaar afstemmen. Wij kunnen duidelijke afspraken maken over de zorgprogramma’s die in Herentals verder kunnen worden ontwikkeld en de subspecialismen die in het fusieziekenhuis moeten worden uitgebouwd. Vanuit deze optiek zijn wij er dan ook van overtuigd dat het Kempense hartcentrum thuishoort in Turnhout.”Voor de gezondheidszorg in de Kempense regio is de ziekenhuisgroep Herentals-Turnhout belangrijk.Maar liefst twee derde van de patiënten die binnen het arrondissement Turnhout worden opgenomen in een Kempens ziekenhuis, kiest voor Herentals of Turnhout. [b]De nieuwe groepering zal meer dan 900 bedden tellen en vertegenwoordigt daarmee twee derde van het totaal aantal erkende bedden in de Kempen.Het Turnhoutse fusieziekenhuis is een samensmelting van het AZ Sint-Jozef en het Sint-Elisabethziekenhuis, met 665 erkende bedden. Het AZ Sint-Elisabeth Herentals telt 243 erkende bedden.[/b]