Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ziekenhuizen van Mol en Geel nemen verregaande stappen tot integratie : naar ééngemaakte campus in 2040

Ziekenhuizen van Mol en Geel

De ziekenhuizen van Mol en Geel ondertekenen een intentieverklaring over verregaande samenwerking. Deze intentie tot samenwerking past binnen de afspraken gemaakt in het Zorgstrategisch plan van de Kempen met ook de ziekenhuizen van Herentals en Turnhout.

Hierbij is afgesproken om in de regio Mol-Geel te evolueren naar een nieuwe, ééngemaakte campustegen 2040. Behalve een intentie is er ook een stappenplan met een duidelijke timing om de integratie voor de komende jaren vorm te geven.

 H. Hartziekenhuis Mol en Ziekenhuis Geel bereiden een gemeenschappelijk individueel zorgstrategisch plan voor dat in het kader van de noden van beide instellingen in de lente 2023 wordt gefinaliseerd. Betreffend strategisch plan wordt in volwaardig partnership tussen beide instellingen uitgewerkt, vertrekkend van de zorgbehoeften én de gezondheid van de bevolking.” Aldus prof. dr. Emiel Wouters, voorzitter RvB Ziekenhuis Geel.

Vanuit eenheid van strategie en in nauwe afstemming met de netwerkpartners Herentals en Turnhout, voeren beide ziekenhuizen een actief beleid richting overheid ter versterking van de zorgtoestand in de Kempen in het algemeen en het verzorgingsgebied Mol en Geel in het bijzonder.

Er is een duidelijke intentie tot integratie die moet uitmonden in een eengemaakte campus op langere termijn. Hiervoor is een samenwerkingsprotocol opgemaakt met uitwerking in een concreet stappenplan. Die integratie past daarnaast ook binnen een verdere samenwerking van het ZiekenhuisNetwerk Kempen.” Aldus Eddy Jennen, voorzitter RvB H. Hartziekenhuis Mol.

Over locaties of concrete bouw-timing is nog niets beslist. “Er volgen nu gesprekken met lokale en Vlaamse overheden, want een toekomstig ‘Hospital of the future’ gaat over meer dan stenen. Het gaat over de creatie van een zorgaanbod voor de regio in functie van de behoefte van haar inwoners. En dat veronderstelt dat de ziekenhuizen zich dienend opstellen ten aanzien van zowel haar inwoners, maar evenzeer ten aanzien van andere zorgactoren zoals thuisverpleegkundigen, huisartsen, WZC,…aldus Jan Flament, CEO Ziekenhuis Geel.

Uiteraard is een nieuw ziekenhuis niet snel gebouwd. Dat moet passen in het strategisch plan van de Kempen, maar evenzeer binnen het strategisch plan Vlaanderen en ook de Vlaamse begroting. “We moeten voldoende realistisch zijn en beseffen dat de huidige infrastructuur nog jaren zal bestaan. We dienen deze dan ook in stand te houden zodat kwalitatieve zorg ten allen tijde kan gegarandeerd worden op de huidige ziekenhuislocaties. Dat impliceert ook nog investeringen in de bestaande infrastructuur.Aldus dr. Ivo Jacobs, CEO van H. Hartziekenhuis Mol.

De integratie van Mol-Geel verloopt in nauwe samenwerking met ZNK-partners en binnen de globale contouren van het Zorgstrategisch plan van de Kempen. “Vanuit een gedeelde visie worden verregaande afspraken tot samenwerking en wederzijdse ondersteuning gemaakt betreffende zorg- en niet-zorg-activiteiten. Doch steeds in een open dialoog met alle netwerkpartners. Bestaande samenwerkingen worden daarbij uiteraard ook gerespecteerd.Concluderen de beide voorzitters van de Medische Raden: dr. Tessa Dieudonné en dr. Christoph Molderez.

Over H. Hartziekenhuis Mol:

Het H. Hartziekenhuis Mol is een basisziekenhuis van 220 verantwoorde bedden, gelegen in Mol-Centrum.Dit regionale ziekenhuis telt meer dan 80 artsen en zo'n 700 medewerkers en biedt volgende hospitalisatiediensten aan: Chirurgie / Inwendige Ziekten /  Geriatrie / Kindergeneeskunde / Kraamafdeling.

www.azmol.be

Over Ziekenhuis Geel

Ziekenhuis Geel is een regionaal ziekenhuis dat een waaier van diensten aanbiedt. Het ziekenhuis telt 300 bedden en is jaarlijks goed voor 150.000 raadplegingen, 45.000 opnames (inclusief dagopnames), 14.000 chirurgische ingrepen, 370.000  technische onderzoeken, 3 miljoen labo-analyses en 22.000 patiënten op spoed.

Daarnaast huisvest het ziekenhuis ook het bekende Revalidatiecentrum Kempen, één van de grootste en best uitgeruste revalidatiecentra van het land.

Ziekenhuis Geel wil toonaangevend blijven in de regio Kempen door goede samenwerking binnen het Ziekenhuisnetwerk Kempen met de ziekenhuizen H. Hartziekenhuis Mol, AZ Herentals en AZ Turnhout.

 www.ziekenhuisgeel.be 

Op de foto van links naar rechts: dr. Jos Opheide (hoofdarts Ziekenhuis Geel), Eddy Jennen (voorzitter RvB H. Hartziekenhuis Mol), prof. dr. Emiel Wouters (voorzitter RvB Ziekenhuis Geel), dr. Christoph Molderez (voorzitter Medische Raad Ziekenhuis Geel), dr. Ivo Jacobs (CEO H. Hartziekenhuis Mol) en Jan Flament (CEO Ziekenhuis Geel).

Ziekenhuizen van Mol en Geel

Deel dit artikel