De ziekenhuizen van het Ziekenhuisnetwerk Kempen verstrengen vanaf woensdag 28 oktober gezamenlijk hun regelingen voor bezoekers en begeleiders.

Behoudens uitzonderingen zal bezoek voor patiënten pas mogelijk zijn vanaf de 6e dag van opname.

Begeleiders worden ook slechts zeer uitzonderlijk toegelaten.

De Kempense ziekenhuizen willen hiermee vooral hun patiënten en medewerkers zo goed mogelijk beschermen tegen het coronavirus en verdere verspreiding tegengaan.

Naast de forse toename van het aantal covid-ziekenhuisopnames heeft ook het stijgend aantal besmet geraakte ziekenhuismedewerkers de ziekenhuizen doen beslissen om extra maatregelen te nemen voor bezoekers en begeleiders.

Deze verstrengde bezoekers- en begeleidersregeling gaat op woensdag 28 oktober in voor de vier ziekenhuizen uit het Ziekenhuisnetwerk Kempen (Geel, Herentals, Mol en Turnhout).

De Kempense ziekenhuizen benadrukken dat bezoekers of begeleiders met covid-symptomen of een recent risicocontact niet naar een ziekenhuis mogen komen. Dit kan de gezondheid van onze patiënten en medewerkers ernstig in gevaar brengen.

Bezoekersregeling

Vanaf woensdag 28/10 zal bezoek aan patiënten enkel nog mogelijk zijn voor volgende groepen:

• Kinderen (< 18 jaar) mogen nog bezoek krijgen van de ouders of de wettelijke voogd.

• Op materniteit is bezoek toegelaten door de partner van de moeder.

• Palliatieve patiënten mogen bezoek krijgen volgens de afspraken die de behandelende arts met de patiënt maakt.

• Patiënten die langer dan 5 dagen opgenomen zijn (mogelijk per ziekenhuis beperkt in functie van het type van verpleegeenheid).

Het aantal bezoekers wordt beperkt tot 1 persoon per dag, en dit volgens de bezoekersregeling vastgelegd door ieder ziekenhuis. Mits toestemming van de hoofdarts kan de behandelende arts bezoek uitzonderlijk toelaten indien hij/zij dit nodig vindt voor het welzijn van de patiënt.

Begeleidersregeling

Begeleiders van patiënten worden vanaf woensdag 28/10 niet meer toegelaten bij een raadpleging, onderzoek of op de dienst spoedgevallen, uitgezonderd in volgende gevallen:

• Patiënten van 75 jaar of ouder

• Kinderen onder de 18 jaar

• Patiënten met een mentale of fysieke beperking

• Partner bij een raadpleging in het kader van een zwangerschap

• Bij een slechtnieuwsgesprek (o.a. oncologie) of op vraag van de arts

• Ingrepen en onderzoeken met verdoving

Enkel in bovenstaande gevallen mag er maximaal 1 begeleider mee met de patiënt. (az) Foto Nnieuws.