De voorbije maanden juli en augustus waren de gemiddelde filelengte en -zwaarte op de Vlaamse snelwegen fors hoger dan tijdens dezelfde maanden in 2015 of 2014. Dat is vernomen bij het Vlaams Verkeerscentrum. "Sinds 2014 is er jaar na jaar een toename", aldus woordvoerder Peter Bruyninckx.

In juli stond er op de Vlaamse snelwegen gemiddeld 84 kilometer file op een werkdag, in augustus op dagbasis 117 kilometer. Vorig jaar was dat in juli nog 75 kilometer en in augustus 101 kilometer, in 2014 respectievelijk 69 kilometer en 101 kilometer.

Behalve de filelengte steeg ook jaar na jaar de filezwaarte, waarbij ook de duurtijd van de files in acht genomen wordt.

De hele dag verkeersdrukte

Opvallend in juli en augustus was dat de verkeersdrukte zich doorheen de volledige dag voordeed, ook over de middag bijvoorbeeld, waar dat tijdens het werkjaar voornamelijk tijdens de ochtend- en avondspits is. Dat wijst erop dat er veel vrijetijdsverplaatsingen plaatsvonden.

Goede weersomstandigheden laten zich dan voelen in de verkeersdrukte, omdat veel mensen eropuit trekken, met name richting kust.

Andere factoren die een rol speelden bij de files waren de grenscontroles en bepaalde werven voor noodzakelijke onderhoudswerken, al benadrukt het Vlaams Verkeerscentrum dat de hinder door die werken groter zou geweest zijn mochten ze tijdens het jaar plaatsgevonden hebben.

De echte files komen er eind september aan

Wat de ochtendspits van vandaag betreft, zag het Vlaams Verkeerscentrum op de Vlaamse snelwegen nog niet meteen een grote kentering. "Het was een behoorlijk rustige ochtendspits met een piek rond 8 uur van zowat 60 kilometer file op de snelwegen in Vlaanderen", aldus Bruyninckx.

Op een gemiddelde werkdag tijdens het jaar is dat 160 kilometer op het piekmoment. Het grote kantelmoment waarbij de filebarometers gaan pieken verwacht het Verkeerscentrum voor eind deze maand of begin oktober. "De zomervakantie is dan pas echt uitgewerkt voor iedereen. Want vergeet niet dat ook in september nog veel mensen met vakantie gaan. Pas wanneer ook het hoger onderwijs start, verwachten we de kentering", aldus de woordvoerder.

In de maanden oktober en november zal de verkeersdrukte, ook onder invloed van de veranderende weersomstandigheden, naar verwachting stelselmatig toenemen op de Vlaamse snelwegen. (belga-vrt)