Enkele stedelijke diensten slaan de handen in elkaar om een zomerschool te organiseren in Geel van 27 juli tot 7 augustus. Het aanbod staat gratis open voor leerlingen die hier nood aan hebben uit alle leerjaren van het basisonderwijs, de eerste graad van het secundair onderwijs en OKAN-klassen van alle Geelse scholen.

Met de zomerschool wil de stad leerlingen die het nodig hebben, helpen om de opgelopen achterstand uit de coronaperiode in te halen. Zo worden ze klaargestoomd om mee te kunnen in het volgende schooljaar.

Dienst gelijke kansen, dienst kindzorg en onderwijsregie, dienst stedelijk onderwijs en enkele vrijetijdsdiensten werken hiervoor samen met de Geelse scholen en enkele organisaties en maken gebruik van expertise en ondersteuning van Schoolmakers en provincie Antwerpen.

Voor wie?

De klassenraad bepaalt voor de individuele leerling of het aanbod van de zomerschool een meerwaarde biedt, en voor welke leerdomeinen. De school licht het aanbod aan de ouders toe en vraagt of dienst gelijke kansen contact mag opnemen. Na dit contactgesprek kan het kind ingeschreven worden.

Ouders kunnen zelf niet rechtstreeks hun kinderen inschrijven in de zomerschool.
De zomerschool richt zich naar kwetsbare leerlingen in de brede zin. Indien nodig wordt prioriteit gegeven aan leerlingen die hoog scoren op indicaties van kwetsbaarheid: lage scholingsgraad van de moeder, financiële kwetsbaarheid, anderstalig gezin, alleenstaande ouder.

Wat staat er op het programma?

Op het programma staan taal, wiskunde of andere leerstof, afhankelijk van wat de klassenraad als noden en leerdoelen vooropgesteld heeft voor elke leerling. Voor OKAN-leerlingen ligt de klemtoon op het versterken van de competenties Nederlands.

Het aanbod is vooral 'remediërend' bedoeld om de achterstand die sommige kinderen opliepen tijdens de coronaperiode in te halen zodat ze volgend schooljaar mee kunnen met het gemiddelde klasniveau.

Daarnaast is er tijd voor sport en spel, in samenwerking met enkele stedelijke vrijetijdsdiensten (sport, cultuur, jeugd, bib). Hierbij wordt extra aandacht besteed aan taalstimulering.

Van zomerschool naar nieuw schooljaar

In de zomerschool volgen de lesgevers de leerlingen van dichtbij op en sturen bij indien nodig. Om ervoor te zorgen dat de kinderen het vooropgestelde leerdoel halen, gebruiken ze verschillende lesmethoden, van het klassieke lesgeven tot hoekenwerk en andere samenwerkingsvormen.

De zorgcoördinator van de school krijgt een eindevaluatie van de leerling. Op die manier geeft het leerproces van de zomerschool voeding aan het nieuwe schooljaar.

Praktische organisatie

De stad organiseert de zomerschool in twee bubbels: lager onderwijs (drie groepen) en secundair onderwijs (twee groepen). Voor elke leerlingengroep wordt een leerkracht tijdelijk aangesteld.

Zij krijgen hulp van vrijwilligers met didactische ervaring die zich kunnen aanmelden voor één of twee weken. De Geelse zomerschool maakt ook gebruik van de ondersteuning en expertise van provincie Antwerpen en Schoolmakers.

Stad Geel heeft voor dit project subsidies aangevraagd bij de Vlaamse overheid.