Vergeet het winteruur niet  : zaterdagnacht schakelen we over van de zomer- naar de wintertijd.   Je moet de wijzers van de klok van 03 uur naar 02 uur terugdraaien.

Gelukkig betekent dat 1 uur langer slapen.

De Europese Commissie greep begin jaren tachtig in omdat de verschillende uurregelingen  tot verstoring van de gezamenlijke markt leidden. Afgesproken werd dat overal in de EU de zomertijd zou ingaan in het laatste weekend van maart en eindigen in het laatste weekend van oktober.

Alle EU-lidstaten hebben zich aan die afspraak te houden.  De halfjaarlijkse tijdsaanpassing leidt keer op keer tot discussies over het nut van de zomertijd.

Het zou nauwelijks leiden tot energiebesparing, de recreatiesector zou niet profiteren van het uur langer licht en veel mensen zouden last hebben van een jetlag. Vooral avondmensen kampen met aanpassingsproblemen. Waarom doen we het dan nog?

Het is een geval van baat het niet, dan schaadt het niet. De bal ligt in Brussel, maar de Europese Commissie is niet van plan om iets te veranderen. "De meeste lidstaten concluderen, na een rondgang bij de relevante sectoren (landbouw, transport, toerisme), dat de zomertijd geen significante invloed heeft op die sectoren", schreef de commissie vorig jaar.

En: "Geen enkele lidstaat heeft ooit te kennen gegeven dat hij de zomertijd wil afschaffen..."