U bent hier

Zonnepanelen op zes provinciale sites in 2019

Kempen regio | Provincie Antwerpen
03.10.2018 - 14.48u
Door: Mark Jaspers

Provincie Antwerpen gaat voor duurzame aanpak en legt oa op dak van provinciaal cultuurhuis de Warande zonnepanelen. De provincie Antwerpen gaat zonnepanelen installeren op zes van haar provinciale sites in onder meer Antwerpen, Turnhout, Geel, Boom en Mol.

In het kader van haar klimaatplan gaat de provincie Antwerpen de komende jaren namelijk niet alleen fors besparen op haar energieverbruik, maar ook zelf energie opwekken.

De provincie Antwerpen heeft de raamovereenkomst zonnepanelen – PV – Publieke sectoren, opgemaakt door het Vlaams Energiebedrijf voor de plaatsing van zonnepanelen op de diverse provinciale sites, goedgekeurd. De investering wordt momenteel geraamd op 900.000 euro (incl. btw).

Deze investeringen kaderen in het klimaatplan van de provincie Antwerpen. Gedeputeerde Ludwig Caluwé, bevoegd voor Patrimonium en Logistiek: "In het klimaatplan werd niet enkel vooropgesteld om met tal van energiebesparende maatregelen ons energieverbruik fors te verlagen, maar werd ook de ambitie geformuleerd om in 2020 ten minste 13% van ons energieverbruik als organisatie zelf op te wekken. Met de plaatsing van zonnepanelen op zes van onze provinciale sites verspreid over de provincie Antwerpen zetten we alvast stappen in de goede richting om nog meer het goede voorbeeld te geven."

In totaal zullen samen Plaatsing van zonnepanelen op diverse provinciale sites

- Hooibeekhoeve te Geel: dak van de melkveestal;

- Proefbedrijf Pluimveehouderij te Geel: dak van de leghennenstal;

- Cultuurhuis de Warande te Turnhout: dak van de schouwburg en de Kuub;

- Provinciaal recreatiedomein De Schorre te Boom: dak van loods Verstrepen en gebouw De Pitte;

- Provinciaal instituut PIVA te Antwerpen: dak van blok D theorie, blok E hotel theorie en blok F hotel praktijk.

- Provinciaal recreatiedomein Zilvermeer te Mol: dak van het administratief gebouw en de bijgebouwen.

De installatie van de zonnepanelen is voorzien voor 2019. Eerst worden er nog haalbaarheidsstudies gemaakt. "Bij de opmaak van de haalbaarheidsstudie worden de daken onderzocht. Afmetingen, stabiliteit, oriëntatie en beschaduwing bepalen mee de grootte van de installatie."

Gedeputeerden Ludwig Caluwé en Peter Bellens en Katrien Meyns en Guy Celis van de provincie Antwerpen. - Copyright: provincie Antwerpen.

590 zonnepanelen voor de Warande

Eén van de zes provinciale locaties waar zonnepanelen worden gelegd, is provinciaal cultuurhuis de Warande in Turnhout. Peter Bellens, voorzitter van APB de Warande: "Provinciaal cultuurhuis de Warande krijgt volgend jaar 590 zonnepanelen, verdeeld over de daken van de Kuub en de Schouwburg. Die zullen jaarlijks zo'n 165.000 kWh energie produceren.

Dat komt overeen met het jaarlijks verbruik van 47 gezinnen. Het gemiddelde jaarlijks elektriciteitsverbruik van de Warande bedraagt 1.000.000 kWh. De zonnepanelen leveren voor het cultuurhuis dus een energiewinst van 16,5 % op. De Warande zal alle geproduceerde elektriciteit zelf verbruiken; er komt dus geen stroom op het net."

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto