Feest bij de lokale CD&V-afdeling. Maandagavond nam een bomvolle Lakenhal afscheid van CD&V-voorzitster en -boegbeeld Mia Snoeys-Hermans. Het was haar laatste nieuwjaarsreceptie als 'leidster van de lokale CD&V'. Haar zoon Jan Snoeys (45) werd unaniem als nieuwbakken voorzitter verkozen.

Mia Snoeys-Hermans kan bij de CD&V een schitterend palmares voorleggen. Ze bracht haar partij vanuit de oppositie naar de meerderheid om bij de recente onderhandelingen voor Mien Van Olmen de burgemeesterssjerp binnen te halen. 

Jan Snoeys is Job Finance Manager bij Groep Heylen, momenteel bezig met implementatie ERP en consolidatie software. Vader van 4 dochters. Echtgenoot van leerkracht Lieve Peeters (kOsh). Jan is actief bij Theaterspektakel.

Met Polien Willems en Rita Van den Bulck heeft de partij ook een nieuwe jongeren- en seniorenvoorzitter.

Ambitie

'M'n grootste ambitie is om als partij te groeien vanuit de waardering van de Herentalsenaar voor een participatief en positief beleid', zegt een blije Jan Snoeys.

'De toekomst van onze mooie stad'

'Wat Als...? was een slogan in onze partijpropaganda bij de recente gemeenteraadsverkiezingen', vervolgt Snoeys. 'Het was niet alleen een vraag die ik mezelf meermaals stelde, maar met die slogan trok CD&V Herentals ook vol vertrouwen naar de kiezer.

Niet met de bedoeling om de mensen te overtuigen om te kiezen voor de gekste ideeën, maar wel om iedereen aan te moedigen met ons mee te denken over de toekomst van onze mooie stad.

Samen dromen van, denken over en werken aan de toekomst, op een positieve manier. De Herentalsenaar die volop participeert in de visie over Herentals en een politiek engagement om naar die toegevoegde waarde te luisteren, dat zal voor CD&V Herentals niet een slogan uit het verleden zijn, maar vooral een engagement naar morgen.

Met het kader van wat als, willen we dan ook verder en breder gaan. Als partij hebben we ervoor gekozen om ook onze interne werking daar aan te passen. CD&V Herentals zal er dan ook naar streven om met een zo breed mogelijke basis oplossingen te zoeken en haar visie over Herentals verder bij te sturen.

Een tweede kernwoord tijdens onze campagne was #Wij. CD&V is een inclusieve partij, wij sluiten per definitie niet uit, wij omarmen. Het is voor mij als kersvers voorzitter van CD&V Herentals (klinkt nog raar) dan ook duidelijk dat een van de hoofdtaken van het nieuwe bestuur zal zijn om onze mandatarissen en leden dichter bij elkaar en dichter bij de mensen te brengen.

Want voor onze partij is het duidelijk, #Wij betekent niet CD&V alleen, maar heel Herentals en alleen samen zullen we de oplossingen van de toekomst kunnen bedenken en uitvoeren.

'Open, eerlijk en toegankelijk'

'Maar wat baten mooie ideeën en structuren, als je ze niet communiceert? Ook communicatie zal dan ook een pijler zijn die we binnen onze afdeling verder moeten uitwerken.

Open, eerlijk en toegankelijk. Want burgerparticipatie eindigt niet bij het aanleveren van ideeën. Echte burgerparticipatie vraagt ook feedback en uiteindelijk ook actie en inzet van alle participanten'

'Is dit leiderschap een radicale ommezwaai?

'Voor mij in elk geval niet', besluit de nieuwe voorzitter. 'Ik had nooit m'n kandidatuur gesteld als de fantastische groep partijleden, onder leiding van het huidige bestuur, de zaadjes al niet had geplant.

En ik voel me dan ook gesterkt door een enthousiaste ploeg om verder te werken aan de toekomst en hoop van iedereen hetzelfde engagement te mogen ontvangen als tijdens de afgelopen jaren.'

Gastspreker bij deze historische CD&V-avond was Mariame Keita VN-jongerenvertegenwoordiger voor duurzame ontwikkeling bij de Vlaamse Jeugdraad.  De afscheidnemende mandatarissen kregen nog een fijne attentie van de voorzitter. (GV)

Foto's Johan Temmerman / Nnieuws.