Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zoon van Schotse bevrijder bezoekt locaties waar vader gevochten heeft : ereburger

Mol hulde

Vanmorgen werd Alex Foulds, zoon van majoor James Foulds, door het gemeentebestuur Mol officieel ontvangen in ’t Getouw. Majoor James Foulds vocht samen met zijn eenheid, het Schotse 10 de Bataljon Highland Infantry, in Mol en omstreken tijdens de bevrijdingsdagen van september 1944.

Uit erkentelijkheid benoemde het gemeentebestuur destijds (1945) James Foulds als ereburger van de gemeente. Hij werd daarmee de eerste en tegelijk ook enige ereburger van Mol.

Alex Foulds, wonend in Canberra (Australië), maakt momenteel een rondreis door Europa en bezoekt daarbij ook onze gemeente, 78 jaar nadat zijn vader er als ereburger werd benoemd. Op woensdag 19 april ging de Vereniging Vaderlandslievende Groeperingen (VVG Mol) op tocht om Alex rond te leiden op de voormalige slagvelden in Mol, Geel en Meerhout.

VVG Mol

VVG Mol heeft als doel de herinnering aan beide wereldoorlogen levendig te houden. Naast de klassieke plechtigheden gaf de vereniging ook al tal van publicaties uit: battleforthelocks.be/publicaties.html. In het boek ‘Septemberhelden’ van VVG-bestuurslid Gil Geerings komt het verhaal van de bevrijding aan bod.

Hulde Alex Foulds, zoon van majoor James Foulds

Alex Foulds, zoon van majoor James Foulds

Mol hulde

Deel dit artikel