Het Zorgbedrijf Antwerpen en Emmaüs Ouderenzorg gaan als Belgische partners in een Europees project het Nederlandse buurtzorgmodel uittesten waarbij kleine teams in een buurt voor alle zorgdiensten voor senioren zorgen. Het doel is om senioren langer gezond thuis te laten wonen en de tevredenheid van zowel klanten als medewerkers te verhogen.

Het buurtzorgmodel bestaat al een tijdje in Nederland en zou daar een groot succes zijn, met al 14.000 medewerkers over het hele land. De tevredenheid bij patiënten en medewerkers nam er toe, het absenteïsme daalde en het aantal behandelde patiënten steeg, terwijl de kostprijs van de zorg toch afnam.

Een buurtzorgteam bestaat uit een twaalftal mensen die alle aspecten van seniorenzorg voor hun rekening nemen en focussen op een persoonlijke aanpak die de klant centraal plaatst. Het team staat zelf in voor de dagelijkse werking en organisatie, mede dankzij gebruiksvriendelijke IT-toepassingen die de administratie vereenvoudigen.

Het Antwerpse Zorgbedrijf, Emmaüs Ouderenzorg en partners in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gaan de komende vier jaar na of het model ook buiten Nederland kan werken. In Antwerpen komt er een pilootproject in Deurne Noord, terwijl Emmaüs het model zal uittesten in de buurt rond woonzorghuis Ten Kerselaere in Heist-op-den-Berg.

Het Belgisch-Frans-Britse project heeft een prijskaartje van 8 miljoen euro, waarvan 3,2 miljoen euro afkomstig is van de eigen middelen van de partnerorganisaties.(Belga)