Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zorgboerderijen zichtbaar maken via uithangbord

Zorgboerderij

Steunpunt Groene Zorg vzw is er om zorgboerderijen in Vlaanderen te ondersteunen. 
Ze begeleiden nieuwe zorgboerderijen bij hun voorbereiding en opstart. 
Ze organiseren vorming en ontmoeting voor actieve zorgboerderijen. 

Met hun werking beogen ze één doel: zorgboerderijen ondersteunen zodat ze een kwaliteitsvolle aanvulling betekenen op de professionele dienstverlening in zorg en welzijn

Steunpunt Groene Zorg wil hét kennis- en netwerkplatform voor zorgboerderijen zijn. Dat vertaalt zich ook in hun nieuwe logo.

Daarom is er hét nieuwe logo onthuld én ook het uithangbord dat iedere zorgboerderij die dat wil, overhandigd zal krijgen. 

Met dit uithangbord, wil het Steunpunt de zorgboerderijen zichtbaarheid geven. En ook het groepsgevoel versterken onder de zorgboerderijen.

Tijdens het netwerkmoment van zorgboerderijen, op de zorgboerderij De Schaapskooi kregen de aanwezige zorgboerderijen alvast de kans om elkaar te ontmoeten. Ze genoten van een koffie en koek, van een babbel met elkaar, namens trots hun uithangbord in ontvangst, kregen een rondleiding op de boerderij door zorgboer Benny vertrokken vol trots naar huis met hun bord.

Die overhandiging gebeurde door gedeputeerde voor Landbouw en Plattelandsbeleid Kathleen Helsen.

Deze uithangborden zijn een mooie manier om zich zichtbaar te maken, én te tonen aan de buitenwereld dat ze deel uitmaken van het netwerk van zorgboerderijen van Steunpunt Groene Zorg.

Vooraf ging provinciale consulent Els Verbreuken in gesprek met Benny Debusschere van zorgboerderij De Schaapskooi uit Kasterlee alsook met zorgboerin Joachim Laeremans van De Pluimhoeve in Geel.

Zij vertellen over hoe ze zorgboerderij geworden zijn, wat hun drijfveer is, wat hun ervaringen zijn, en vooral hoe ze het uithangbord ervaren, en een plaatsje zullen geven.

Benny Debusschere is reeds 10 jaar zorgboer, in de Schaapskooi in Kasterlee.

Hij kweekt schapen, doet aan natuurbeheer met zijn schapen, en is zorgboer. Hij werkte vroeger als begeleider in sociale economie bedrijven, maar hij kreeg de kans de boerderij van zijn grootouders te kopen, en begon als zelfstandig boer.

Na een voordracht door Steunpunt Groene Zorg, was hij direct geïnteresseerd en werd zorgboer. Reeds verschillende zorggasten passeerden de revu. Benny nam ook deel aan een project herstelboerderijen, en één van die zorggasten, 82 jaar ondertussen, komt nog steeds.

Joachim Laeremans van De Pluimhoeve groeide op als boerenzoon in Geel. Het OPZ Geel is gekend omwille van de patiënten die van oudsher bij de boeren in de buurt verbleven, in een pleegzorgformule. Zo ook bij Joachim thuis, hij is ermee opgegroeid dus.

Zijn echtgenote Cindy was niet van de Kempen (of van boeren) afkomstig en kende die zorg niet, maar was na een ontmoeting met een patiënt wel gecharmeerd.

Voor Joachim was zorg gekend, en een evidentie om ook mensen die kans te geven op zijn scharrelkippenbedrijf. Ondertussen al meer dan 10 jaar.

De gast van OPZ is nog steeds bij hen, en sinds enkele jaren hebben ze ook af en toe zorgasten via CLB, in een schoolvervangend traject.

Beide zorgboeren kregen het eerste uithangbord uit handen van gedeputeerde Kathleen Helsen.

Voor hen voelt dit bord als een erkenning voor hun inzet, en ook iets waar ze trots op zijn. Ze hopen dat zorgboerderijen zo bekender worden.

En vooral vonden ze het fijn, om deze namiddag samen met andere zorgboerderijen kennis te maken, bijpraten, …   Een 40 zorgboerderijen beleefden een aangename namiddag, in de Schaapskooi, en er werd afgesloten met een “tot de volgende”.

Gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Kathleen Helsen :  'Landbouw zit vandaag in de hoek waar de klappen vallen. Ten onrechte. Land- en tuinbouwers zorgen niet alleen voor het dagelijks voedsel op ons bord, vele tientallen investeren ook dagelijks in hun medemensen door naast hun drukke bezigheden op het veld of in de stal ook nog eens zorg op maat te bieden aan kwetsbare jongeren en volwassenen. Die sociale rol is veel te weinig gekend. Deze uithangborden maken hun inspanningen zichtbaar. Als provinciebestuur helpen we graag het netwerk van zorgboerderijen verder uitbouwen, want de zorgvraag neemt elke dag toe.”

Cijfers netwerk 2022 Antwerpen

In 2006  waren er 46 Antwerpse zorgboerderijen,  10 jaar in 2013 meer dan verdriedubbeld met al 174, nog eens 10 jaar later, eind 2022, staan er 219 actieve zorgboerderijen op de teller. Waarvan 139 actieve boerderijen en 80 andere Groene Zorg plekken.  !

In 2022 waren er 20 nieuwe zorgboeren.  26 zijn geregistreerd als Groene Zorg Initiatief bij het VAPH

8 zorgboerderijen hebben een rechtstreeks aanbod en maken zich bekend via www.zorgboerderijenvlaanderen.be

Wat is Groene Zorg? Wat is een zorgboerderij?

Groene Zorg zijn alle mogelijke activiteiten voor een brede waaier van kwetsbare groepen, waarbij een groene werkomgeving wordt benut met het oog op beleving, dagbesteding, time-out of begeleiding tot een arbeidstraject. Dit gebeurt in een vrijwillig kader en onder begeleiding.

Een zorgboerderij is een land- of tuinbouwonderneming waar de landbouwer zich engageert om personen in moeilijke leefsituaties dagbesteding te bieden op zijn bedrijf. Onder de zorgboerderijen zijn er zowel initiatiefnemers binnen en buiten de professionele land- en tuinbouw.

De dienstverlening van het Steunpunt bestaat vooral uit het informeren en screenen van kandidaat zorgboerderijen. De zorgboerderij kiest zelf voor welke doelgroepen ze wensen aangesproken te worden, hoeveel momenten ze dit doen, … Voor het Steunpunt telt vooral de ingesteldheid van de boer of boerin. Op ieder bedrijf zijn zeker wel activiteiten, die mits de nodige ondersteuning kunnen uitgevoerd worden samen met of door een zorggast. Maar het is vooral de persoon van de zorgboer(in) die telt in het zorgboerderij zijn.

En welzijnsdiensten en CLB’s kunnen een beroep doen, op de dienstverlening van het Steunpunt. Via het digitaal aanmeldingsformulier geven ze alle revelante info door, zoals leeftijd, problematiek, verblijfplaats (in functie van verplaatsing), en ondersteuningsnoden. Zo kan écht op maat van de zorggast een voorstel van match van zorgboerderij gebeuren.'

Zorgboerderij

Deel dit artikel