Alle senioren in onze gemeente ontvangen een gratis zorgkaart en een zorgfiche als eindejaarsgeschenk. Op deze kaarten is plaats voorzien voor nuttige gegevens in geval van nood. Bijzonder handig om in een noodsituatie snel een correct beeld te krijgen van de gezondheidstoestand van die persoon. De verdeling van de kaarten start tijdens de seniorenraad op vrijdag 15 december.

De dienst seniorenplus en de seniorenraad werkten samen een zorgkaart- en fiche uit. Ouderen en hulpbehoevenden noteren hierop nuttige gegevens voor noodgevallen. De kaart bevat bijvoorbeeld informatie over de bloedgroep, noodzakelijke medicatie, allergieën, gezondheidstoestand,... Ook de gegevens van de huisarts en te contacteren personen in geval van nood worden vermeld. Informatie over wilsbeschikking en DNR-code krijgen eveneens een plaatsje op de kaart.

Fiche en kaart

Senioren en hulpbehoevenden ontvangen een zorgfiche om op hun koelkast of prikbord te hangen. Daarnaast krijgen ze een kaartje in zakformaat om in hun portefeuille te bewaren.

Verdeling kaarten

De seniorenraad overhandigt de zorgkaarten en –fiches via de seniorenverenigingen. Wie ook graag een zorgkaart- of fiche toegestuurd krijgt, contacteert de dienst seniorenplus op het nummer 014 33 16 00 of stuurt een mail naar dienstseniorenplus@gemeentemol.be. Daarnaast kan iedereen de bestanden downloaden op www.gemeentemol.be.

Meer info: dienst seniorenplus, 014 33 16 00, dienstseniorenplus@gemeentemol.be