Pilootproject in het kader van Flanders’ Care sept ’12- juni ‘13

Vergrijzing
 
Het aantal 65 in Vlaanderen is vandaag bijna 1 op 5. Tussen 2010 en 2020 zal het aantal 65-plussers toenemen van 1,13 miljoen tot 1,35 miljoen. Het aandeel van de 80-plussers zal stijgen van 4% in 2005 tot 6% in 2020. We leven alsmaar langer, en gelukkig ook langer in goede gezondheid. Methet ouder worden stijgt echter de zorgbehoeften van vele mensen. Het is één van de opdrachten van Welzijnszorg Kempen (de vereniging van alle OCMW’s van het arrondissement Turnhout) om samen met anderen te zoeken naar concrete oplossingen voor problemen die zich in de zorg kunnen stellen.
 
Flanders’ Care
 
Het Zorgslot Project is hier een voorbeeld van. Het Zorgslot helpt zorgbehoevende ouderen om langer op een comfortabele en veilige manier thuis te blijven wonen. Het is één van de demonstratieprojecten die in het kader van Flanders’ Care door de Vlaamse Regering ondersteund wordt.
 
Sleutelproblematiek
 
Naarmateje ouder wordt, is de kans groot dat je beroep doet op hulpverlening aan huis. Op één dag komen vaak verschillende hulpverleners over de vloer. Voor thuisverpleegkundigen geldt bovendien dat zij steeds vaker worden geconfronteerd met sleutelbeheer. Dit is een tijdrovende aangelegenheid. Er is maar één sleutel per deur die de verpleegkundigen moeten uitwisselen. De sleutels mogen niet gelabeld worden (in geval van verlies). Met de toename van het aantal zorgorganisaties per patiënt, wordt het nog complexer.
 
Zorgslot
 
Het farion Zorgslot is een alternatief om de sleutelproblematiek op een meer systematische manier aan te pakken. De oplossing bestaat uit een cilinderslot dat bij de gebruiker in de voordeur wordt geplaatst. Thuisverpleegkundigen, familieleden en hulpdiensten krijgen een persoonlijke badge die toegang geeft tot de sloten van de eigen patiënten.
 
Test-settings thuisverpleegkundigen regio Kempen
 
In samenwerking met de thuisverpleegkundigen worden in de Kempen een aantal testsettings opgezet. Hierin wordt het gebruik van het slot getest en geëvalueerd. De doelgroep zijn hulpbehoevende ouderen die hun sleutel in beheer geven, de sleutel op een afgesproken plaats leggen of waarbij sleutelbeheer zich opdringt. Het project loopt tot juni 2013. Het Zorgslot wordt gratis geplaatst, kan tijdens de testfase gratis worden gebruikt en wordt ook weer gratis verwijderd. Indien de gebruiker en de hulpverleners tevreden zijn over het slot, kan dit na afloop ook aan een democratisch prijs gehuurd worden.
 
Meer info of getuigenissen?
 
Thuisverpleegkundigen die interesse hebben om te participeren aan het project, kunnen meer informatie bekomen bij de projectmedewerker.
 
Welzijnszorg Kempen – Thomas More
liesbet.lommelen@iok.be
0486/26 18 28