Minister Zuhal Demir (N-VA) trekt een dubbele rode kaart voor  de uitbreidingsplannen van golfterrein Witbos Noorderwijk.  Verrassing en compleet onbegrip in Witbos Golfclub.

'Ik kan de ware noodzaak om 14ha bos te kappen niet verklaren, dus ik sta dit niet toe', laat Zuhal Demir onze N-redactie weten.

'Als bos moet wijken, moet je daar zeer goede argumenten voor hebben. Dat is de basis waarop ik beleid wil voeren en het bos opnieuw de plaats wil geven die het verdient in Vlaanderen. We hebben bossen nodig.

Om klimaatredenen, tegen de droogte, als plaats om te sporten of mentaal te herbronnen. We willen 10.000 hectare bij creëren tegen 2030. En we willen bestaand natuurgebied beschermen en bewaren voor wie na ons komt. Sinds vorig jaar kwam er 1.413 hectare natuur-en groenbestemmingen bij.

Dat betekent niet dat niets meer kan. Wanneer er belangrijke economische, maatschappelijke of ecologische argumenten zijn om een bomenkap goed te keuren, zal ik dat met pijn in het hart doen en het beleid uitleggen.

Maar wanneer ik mensen niet in de ogen kan kijken en de noodzaak niet kan verklaren, zal ik geen toelating verlenen. Zoals voor de uitbreiding van dit golfterrein in Herentals. Ik heb begrip voor het vele werk dat in dit dossier is gekropen en het engagement van mensen om hun club uit te bouwen. Mensen teleurstellen is nooit prettig.

Maar ook tijdens het openbaar onderzoek en in het negatief advies van de strategische adviesraad werden opmerkingen en bezwaren gemaakt over het verlies aan bosareaal.

Bovendien zijn er maar liefst 3 golfterreinen in een straal van 30 kilometer rond de site. Vlaanderen kan zich vandaag niet veroorloven om dit zonder meer op te offeren", stelt Demir.

Toenmalig minister Koen Van den Heuvel : 'De waardvolle bosbestanden blijven gespaard'

Nochtans kwam in mei vorig jaar toenmalig minister Koen Van den Heuvel (CD&V) met erg veel trots het voorstel tot het GRUP ter plaatse aankondigen.

Dit ontwerpplan omvat het voormalige militair domein Kamp A op het grondgebied van Westerlo en Herentals : samen 45ha.

Kamp A is een voormalig Brits militair domein waarop een golfterrein werd aangelegd.

'Géén 18 holes, sporthal, bossen, 45ha, wat nu?'

Het voorstel was een volwaardige wedstrijdgolfbaan, met 18 in plaats van de huidige 13 holes.  "Er wordt omzichtig tewerk gegaan en de waardvolle bosbestanden blijven gespaard", zei toenmalig minister Van den Heuvel. "Naast de golfactiviteiten, wordt ook ruimte voorzien voor een lokale sporthal, aansluitend bij Noorderwijk.

Bovendien kunnen de militaire gebouwen occasioneel gebruikt worden voor meer grootschalige evenementen en in de zomer voor jeugdkampen en worden wandel- en fietsroutes voorzien op het domein."  Wat nu?

Burgemeester Mien Van Olmen : 'Dit is echt ongezien, onbegrijpelijk!'

'Dit is echt ongezien, na een traject van 12 jaar weigert minister Demir het dossier op de beslissingstafel te leggen van de Vlaamse Regering, ze zet zonder enig overleg iedereen buiten spel', reageert burgemeester Mien Van Olmen (CD&V) diep teleurgesteld.

'12 jaar is er gezocht naar een manier om het 45ha grote militaire domein om te vormen tot een prachtige site met natuurversterking en heideherstel, wandel- en fietsroutes doorheen de site, uitbreiding van de huidige 13 holes naar 18 holes voor ecogolf, een evenwichtig kader voor evenementen in de militaire loodsen, een speelbos voor de kinderen en ruimte voor een sporthal voor onze inwoners.

Het huidige bosbestand (voornamelijk grove den en Amerikaanse eik) wordt hiervoor heel doordacht hervormd en opgewaardeerd, bijna 5 ha op de site zelf en 4.8 ha wordt gecompenseerd in de omgeving.

Dit gebeurde in nauw overleg en met een gunstig advies van haar bevoegde dienst ANB.

Minister Demir draagt hier een verpletterende verantwoordelijkheid, in plaats van 45ha naar de bevolking te geven, blijft er nu een blinde vlek militair domein waar geen regels gelden. Onbegrijpelijk!', besluit Mien Van Olmen.

Op de foto : Wim Heylen, eigenaar domein Golfclub Witbos, samen met ex-minister Koen Van den Heuvel, Patrik De Cat voorzitter van Golfclub Witbos, en burgemeester Mien Van Olmen. Foto Nnieuws archief.