Staatssecretaris voor armoedebestrijding, gelijke kansen en personen met een beperking, Zuhal Demir, stelt de kieslijst voor waarmee N-VA Hulshout naar de kiezer trekt bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

Mevrouw Demir heeft daar een gegronde reden voor: "Ik kijk uit naar mijn ontmoeting met de lijsttrekker, Gust Van den Bruel. Want Gust is blind, maar dat staat zijn politiek engagement op geen enkele manier in de weg!"

Huidig fractieleider in de gemeenteraad Gust Van den Bruel zal inderdaad de lijst trekken van de N-VA in Hulshout bij de komende gemeenteraads-verkiezingen in oktober. Gust werd door het hele N-VA-bestuur unaniem naar voren geschoven als lijsttrekker. De ambities bij de N-VA, dat nu met 9 verkozenen in de gemeenteraad zit, zijn groot: "We willen zelf mee aan het roer staan in Hulshout."

Gust Van den Bruel (61 jaar) is al lang geen onbekende meer in Hulshout. Hij stond mee aan de wieg van N-VA Hulshout en schreef zo mee aan het succesverhaal van de lokale afdeling. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen behaalde de partij meer dan 35 % van de stemmen. "Toch werden we naar de oppositiebanken verwezen, maar dat weerhield ons niet om stevig en constructief oppositie te voeren", aldus Gust.

"Onze lijst is een mooie doorsnede van betrokken en geëngageerde Hulshoutenaren, jong en oud, die allemaal hetzelfde willen: een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen. Met die slogan trekt de N-VA naar de kiezer", zegt Gust Van den Bruel, "Voor Hulshout zetten wij daarenboven in op communicatie, verbondenheid en behoud van de eigen Vlaamse identiteit."

Dorien Van Opstal (Eindeken), Kurt Winkelmans (Hulshout), Stefaan Pelgrims (Houtvenne) en Bart Ceulemans (Westmeerbeek) vervolledigen de top vijf.

Afdelingsvoorzitter Danny Mattheus is een tevreden man. "Ik ben blij met onze lijst sterke kandidaten, aangevoerd door Gust Van den Bruel. Gust ademt gewoon Hulshout. Hij is dan ook de ideale kandidaat-burgemeester voor alle Hulshoutenaren. Laat ik het zo stellen, voor iemand met een visuele beperking heeft Gust een wel heel duidelijke visie voor Hulshout!"

De Kieslijst

Gust Van den Bruel - Dorien Van Opstal - Kurt Winkelmans - Stefaan Pelgrims

Bart Ceulemans - Hilde Bruynseels - Luc Van den Vonder - Kurt Albert - Jan Van Den

Broeck - Anne Horemans - Sofie Van Lommel - Laura Kunnen - Bart Vets -

Myriam Deckers - Danny Mattheus - Britt De Ceuster - Tiny Moeskops -

Bea De Schutter - Katrien Dehertog - Stef Mattheus - Jan Van den Bruel

Programma - Speerpunten

Communicatie

Elektronische infoborden in alle deelgemeenten

Toegankelijke multimediatoepassingen installeren

Snel en efficiënt informeren

veiligheid

BIN-netwerk oprichten

Wijkwerking ondersteunen

Jaarlijkse cursussen voor EHBO en reanimatie

Economie

Klantgedreven dienstverlening aan ondernemers

Bedrijvige kernen uitbouwen

Duurzaam ondernemen

Vlaamse identiteit

Waken over het behoud van de Vlaamse eigenheid

Erfgoed herwaarderen

Toezien op de integratie van nieuwkomers

Cultuur en vrije tijd

Toeristische mogelijkheden uitwerken en optimaliseren (VVV)

Ondersteunen van de verschillende verenigingen

Natuurlijke, eenzijdige verharding van de Netedijk

Verbondenheid

Culturele activiteiten gemeentelijk organiseren

KADO (dagopvang ouderen) uitbouwen

Ontmoetingsplaatsen in de buurten creëren

Milieu

Vergroening van de dorpskernen

Invoeren van de roze afvalzak voor plastiekafval

Uitbouwen van een doordacht groenbeleid

Verkeer en Mobiliteit

Veiligheid van de kinderen aan de schoolomgeving verhogen

Veilige Fietsverbinding naar scholen creëren

Eenvormigheid in verkeersborden

Woonbeleid

Woonbeleid afstemmen op de actuele samenlevingsvormen

Leegstand en verkrotting tegengaan

Sociale woningen voorrang geven voor eigen inwoners

Dierenwelzijn

Hondenweides inrichten

Meer aandacht voor de dieren in de vrije natuur

Meldpunt dierenwelzijn en opvolging door een dierenpolitie

Algemeen bestuur

Onafhankelijke ombudsdienst instellen

Mobiel loket en toegankelijkheid van het gemeentehuis verhogen

Opwaarderen van de intergemeentelijke samenwerkingen

Hulshout (re)animeren.

Minstens 1 permanent toegankelijk AED-toestel in elke deelgemeente

Dorpsleven stimuleren

Ons dorp in de bloemen zetten