Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zwaar verkeer niet langer toegelaten in omgeving Paddekotseheide Nijlen

De gemeenteraad van Nijlen keurde een zogenaamde tonnagebeperking goed voor de straat Paddekotseheide en andere straten in de buurt. Voertuigen die meer dan 3,5 ton wegen, mogen de zone niet inrijden.

Zware vrachtwagens zijn er dus niet langer welkom. Daarmee wordt de wijk veiliger. Zo wordt in deze buurt invulling gegeven aan één van de speerpunten van het Nijlense mobiliteitsplan.

Het gaat in feite om een verbod op zwaar verkeer in de Paddekotseheide en de omliggende straten. Dit zijn straten tussen de Bouwelsesteenweg en de Grobbendonkseweg: Dennenlaan, Centrale weg en Energiestraat.

Een uitzondering is er voor werven waarvoor materiaal met een vrachtwagen moet aangevoerd worden.

Waarom deze maatregel?

Bestuurders van vrachtwagen die gps of Waze volgen, rijden zich soms vast in deze straten. Dit brengt niet alleen mogelijk schade toe aan openbaar domein of voortuinen, het zorgt ook voor gevaarlijke situaties.

Veel kinderen en volwassenen wandelen hier of fietsen van of naar het centrum. Veiligheid voorop dus.

In lijn met principes van het mobiliteitsplan

Het verbeteren van de leefbaarheid van wijken en het verhogen van de verkeersveiligheid gaan vaak hand in hand. Het is één van de speerpunten uit het Nijlense mobiliteitsplan.

Dat gaat bij het vergroten en vergroenen van pleintjes in de Pastoor Van Tendeloostraat en de Azalealaan gepaard met infrastructurele ingrepen. In dit geval gebeurt het met een aanpassing van de verkeersregels.

De komende maanden wordt dit principe in nog meer wijken in Nijlen uitgerold.

Paddekotseheide , Nijlen, België

Deel dit artikel