De noodzakelijke herstellingen aan de kades rond het Nijlens zwembad zijn volgens plan verlopen. De technische installaties worden momenteel opgestart en mits nog enkele kleine vervangingen is ook dat binnenkort helemaal in orde.

Het is dan nog een kwestie van het op temperatuur brengen van het water en dan is het zwembad in Nijlen klaar voor de heropening. Die staat gepland voor maandag 2 augustus. En nog meer goed nieuws: heel de maand augustus is het zwemmen gratis.

In augustus komt een einde aan een noodgedwongen sluiting van net geen twee jaar. Het zwembad, dat voor het eerst de deuren opende in 1977, begint dan aan een nieuw hoofdstuk.

De herstellingen moeten in principe de levensduur van het gemeentelijke zwembad verlengen met 5 tot maximum 10 jaar. In die periode zal verder samen gewerkt worden met andere gemeentebesturen en eventuele andere partners om tot een gezamenlijke oplossing voor de langere termijn te komen.

Tot het zover is, kan je dus opnieuw in het zwembad in Nijlen terecht. In de maand augustus zelfs helemaal gratis.

Hoe werkt dat gratis zwemmen?

Je kan reserveren voor ofwel een blok in de voormiddag, in de namiddag of 's avonds. Dat kan via www.nijlen.be/zwembad-nijlen

Er is per blok een maximum aantal zwemmers toegelaten, dit in functie van de geldende corona-regels, de beschikbare redders en ook de Vlarem-wetgeving. Voor wie niet online kan reserveren, worden er plaatsjes vrijgehouden. Aanmelden aan de balie is dan wel nodig.

Veranderingen openingsuren op weekdagen

Op weekdagen gaat het zwembad 's morgens al open om half 9, dat is een half uur vroeger dan voorheen.

Op voor- en namiddagen in de week is er een mix van zwemmen voor publiek en voor scholen.

Op dinsdagavond zijn er zwemlessen en zwemuren voor de sportclubs, dan is er geen publiekszwemmen. Op vrijdagavond tussen 21u en 22u zijn drie van de zes banen gereserveerd voor de zwemclub. Op andere weekavonden zijn er geen zwemlessen tijdens de publieksuren en zijn alle baantjes vrij voor iedereen.

Nog op dinsdag gaat er een test lopen met een extra vroege opening voor zowel sportclubs als publiek, zodat mensen 's morgens vóór het werk kunnen komen zwemmen.

Veranderingen openingsuren tijdens de weekends

Op zaterdag is het zwembad 1 uur langer open dan voorheen, tot 15 uur i.p.v. 14 uur.

Op zaterdag worden enkele baantjes voor zwemlessen voorbehouden.

- Op zondag blijft er een publieke opening in de voormiddag.

Waarom nieuwe tarieven?

Een aantal argumenten maakten een aanpassing van de tarieven nodig. Uit een vergelijkende studie met omliggende gemeenten bleek dat een inhaalbeweging op zijn plaats is.

Het is een verdere stap in het toepassen van het principe 'de gebruiker betaalt'. Een lichte verhoging van de tarieven vermindert ook het exploitatietekort van de uitbating van het zwembad.

Wat verandert er?

Voor zwemmers van 16 tot 60 jaar komt er 1 euro bij, zowel voor Nijlenaars als mensen uit andere gemeenten. Verder wordt het verschil tussen wat Nijlenaars en niet-Nijlenaars moeten betalen groter, er komt een sociaal tarief voor – 16-jarigen en +60-jarigen en via de Uitpas kunnen mensen met een kansenstatuut komen zwemmen aan een voordeliger tarief.