Resultaten van een onderzoek van twee studiebureaus maken deze beslissing om veiligheidsredenen noodzakelijk. 'Het zwembad in Nijlen zal vanaf donderdag 15 augustus voor een momenteel nog onbekende periode gesloten zijn', zegt burgemeester Paul Verbeeck (CD&V).

'Het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf neemt deze beslissing op basis van de resultaten van twee studies die door twee verschillende studiebureaus werden uitgevoerd. Deze toonden problemen met de stabiliteit van de kademuren van het zwembad aan.

Om de veiligheid van gebruikers en personeel te garanderen, gaat het zwembad daarom op deze korte termijn dicht. De sporthal en de cafetaria kunnen open blijven. Lokaal bestuur Nijlen zet alles op alles om zowel voor de verschillende gebruikers van het zwembad als voor het personeel een oplossing te vinden.

AGB had en heeft voortdurend vinger aan de pols

Sinds enkele jaren wordt de bouwtechnische staat van het zwembad van zeer nabij opgevolgd. Op deze manier kon het Autonoom Gemeentebedrijf de veiligheid van alle gebruikers en alle personeelsleden ten allen tijde garanderen.

De twee recente studies, uitgevoerd door twee studiebureaus toonden een aanzienlijke verslechtering van de toestand aan. De resultaten van de studies van zowel studiebureau Essa als van Studie 10 tonen dezelfde ernstige problemen aan met het kademuren van het zwembad.

Wat is precies het probleem?

De toestand van de onderliggende betonnen structuren is er zeer sterk op achteruit gegaan, mede door de hoge vochtigheidsgraad en de inwerking van chemische stoffen zoals chloor.

Omwille van betonrot is op een aantal plaatsen het ijzer van het gewapend beton onbedekt komen te liggen. Roest krijgt dan vrij spel om deze wapening verder aan te tasten. De sterkte van de betonnen structuur en dus de draagkracht van de welfsels is daardoor sterk verminderd.

Slechts één conclusie mogelijk

Dit maakte dat er slechts één mogelijke keuze was: het sluiten van het zwembad. Deze sluiting gaat in vanaf donderdag 15 augustus. Vermits dit een feestdag is, gaat de sluiting voor de gebruikers effectief in vanaf vrijdag 16 augustus.

Hoe nu verder, wat zijn de opties?

Er zijn twee opties: herstelling of nieuwbouw. Deze zullen in de loop van de komende weken en maanden verder onderzocht worden. Gezien de te verwachten kosten, de onzekerheden die herstelling met zich meebrengen, de ouderdom van het gebouw, enz. zou de voorkeur mogelijks uit kunnen gaan naar een nieuwbouw.

Maar dit moet uiteraard grondig onderzocht en verder uitgewerkt worden. Als er voor het scenario van een nieuwbouw gekozen zou worden, dan zal onder andere onderzocht worden of gemeente Nijlen dit op eigen houtje gaat doen of dat er met andere lokale overheden of andere partners kan samengewerkt worden.

Tegen wanneer wordt een beslissing verwacht?

Dat is momenteel nog niet te zeggen. Zoals hierboven vermeld, spelen meerdere factoren hierin een rol. AGB en lokaal bestuur gaan hier meteen mee aan de slag, maar een exacte deadline meegeven waartegen een beslissing genomen zal worden is momenteel onmogelijk.

Hoe lang zal het zwembad gesloten blijven in beide scenario's?

Zowel renovatie als een volledige nieuwbouw zijn scenario's waarbij een grondige voorbereiding en planning nodig zijn. Uiteraard moet het plaatje eerst ook financieel kloppen.

Beide scenario's brengen een zeer aanzienlijke kostprijs met zich mee en dit moet eerst uitgeklaard worden alvorens er gestart kan worden met de nodige procedures. De wet op de overheidsopdrachten moet gevolgd worden bij de aanstelling van gespecialiseerde bureaus die vervolgens de nodige plannen moeten uittekenen.

Dit vraagt de nodige tijd en daarna komt nog een aanzienlijke periode van het uitvoeren van de werkzaamheden. Een termijn daarop plakken is op dit moment onmogelijk.

In geval van een keuze voor herstelling zal het zwembad minstens dicht zijn tot einde 2020, in het geval van nieuwbouw spreken we over een periode van minstens 5 à 6 jaar.

Wat met de geplande activiteiten?

De verschillende gebruikers werden op de hoogte gebracht. De activiteiten zullen niet kunnen doorgaan in het zwembad in Nijlen. In onderling overleg met de gebruikers en met de omliggende zwembaden wordt in de komende weken naar een oplossing gezocht.

Wat tijdens het schooljaar?

Ook de scholen werden op de hoogte gesteld. De zwemlessen zullen elders moeten plaatsvinden. Ook hier zal overleg gebeuren.

Wat met aangekochte tickets, abonnementen?

Er gaat bekeken worden hoe het praktisch geregeld kan worden voor de terugbetalingen. De mensen zullen hierover persoonlijk een bericht krijgen via de contactgegevens die beschikbaar zijn, hetzij mail, telefoon of per brief.

Wat met het personeel?

Het personeel werd persoonlijk op de hoogte gebracht en voor hen is er een toelichting op vrijdag 16 augustus. Belangrijk is dat er werkzekerheid is en dat niemand van de getroffen medewerkers ontslagen wordt.

Het team HR is meteen aan slag gegaan om samen met onze medewerkers een oplossing te vinden voor wedertewerkstelling', besluit  Paul Verbeeck.