Het gemeentebestuur verzacht voor zwemclubs en scholen de financiële overgang naar het nieuwe zwembadencomplex Vita Den Uyt. De eerste vier jaar na de opening voorziet het gemeentebestuur een bijkomend budget van in totaal 90.000 euro om de noodzakelijke tariefstijging over een periode van vier jaar te spreiden.

De huidige huur- en inkomtarieven voor scholen en zwemclubs in het oude zwembad Den Uyt zijn bijzonder laag. Met de realisatie van het nieuwe zwembadencomplex Vita Den Uyt investeert het gemeentebestuur fors in extra comfort en mogelijkheden voor alle zwemmers.

Jaarlijks hangt hier voor het gemeentebestuur een prijskaartje aan vast van 1,6 miljoen euro (te indexeren over een periode van 30 jaar). Deze som ligt veel hoger dan de huidige jaarlijkse uitgaven voor het bestaande zwembad.

De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage wordt vanaf 2019 overgemaakt aan de privépartner die het nieuwe zwembadencomplex bouwt, financiert en uitbaat. Naast deze jaarlijkse gemeentelijke bijdrage int de privépartner ook de inkom- en de huurgelden van zwemclubs, scholen en vrije bezoekers. In de overeenkomst met deze privépartner werden bindende afspraken opgenomen over de nieuwe tarieven voor clubs en scholen.

Oude en nieuwe tarieven

Zo zullen de zwemclubs in de toekomst 4,5 euro per zwembaan per uur betalen wanneer ze lid zijn van de sportraad en een actieve jeugdwerking hebben, terwijl dit voor het huidige zwembad slechts 2 euro per baan per uur bedraagt. Voor de overige clubs geldt een nieuw tarief van 6,5 euro per uur per baan.

Voor scholen stijgt de prijs voor een zwembeurt per leerling van 1 euro per half uur/ 1,45 euro per drie kwartier naar 1,35 per half uur/ 1,89 euro voor drie kwartier. Met deze nieuwe tarieven blijven we nog onder het gemiddelde van gelijkaardige zwembaden voor zwemclubs en scholen in de regio.

Stapsgewijze stijging over vier jaar

Het gemeentebestuur begrijpt dat deze stijging een impact heeft op de jaarlijkse budgetten van de verschillende clubs én op de kosten die door de scholen aan ouders worden doorgerekend voor het schoolzwemmen.

Om deze overgang te verzachten, voorziet het gemeentebestuur vanaf 2019 bijkomend een totaalbudget van 60.000 euro voor de zwemclubs en 30.000 euro voor de scholen. Dit geld wordt gebruikt om de overgang naar de nieuwe tarieven stapsgewijs te laten verlopen. In plaats van de volledige stijging meteen door te rekenen, doen we dit nu stapsgewijs over een periode van vier jaar. Op die manier geven we de sportclubs de kans om hun financiële werking tijdig aan te passen.

Meer info: sportdienst, 014 33 05 10, sportdienst@gemeentemol.be