De aanwezigheid van zwerfkatten of katten zonder baasje vormt in  Herenthout steeds meer een probleem. Dit probleem lost zichzelf niet op, maar wordt alleen erger als we er niets aan doen. De overpopulatie van zwerfkatten brengt, afgezien van dierenleed, ook hinder mee voor de bevolking: geurhinder door het 'sproeien' van katers, uitwerpselen, lawaaihinder door 'verliefde' katers ...

Ook omwille van de dieren is het nodig dat we dit probleem aanpakken, ze leiden vaak een leven vol gevaar, honger en dorst en kampen met allerlei ziekten.

Het is daarom noodzakelijk dat we de populatie zwerfkatten beheersen. Dit doen we niet door de dieren te bejagen of weg te jagen, maar door te voorkomen dat ze zich voortplanten.

Vaak zijn deze 'wilde' katten de nakomelingen van onze eigen huispoezen en daarom kan je meehelpen door je eigen kat te laten steriliseren.

Bovendien heeft sterilisatie nog enkele bijkomende voordelen: gesteriliseerde kattinnen hebben minder kans op tumoren en gecastreerde katers gaan minder zwerven, vechten minder en lopen minder risico op besmettelijke ziekten.

Sinds 1 september 2014 zijn particulieren en kwekers wettelijk verplicht om elke kat die ze verkopen of weggeven te steriliseren, te identificeren en te registreren.

Niet-gesteriliseerde katten mogen niet verhandeld worden, tenzij ze bestemd zijn voor een in het buitenland gedomicilieerde persoon of voor een erkende kweker.

Voor de overdracht moeten de katten geïdentificeerd en geregistreerd zijn.

Voor meer informatie over 'wilde' katten in je buurt, kan je terecht bij de gemeentelijke milieudienst op tel. 014 50 78 44 of milieudienst@herenthout.be.

Foto : het gekende kattenduo Buddy & Holly doet een warme oproep aan de collega's om zich te laten steriliseren, te identificeren en te laten registreren.  Alle info ook bij de dierenarts of bij je gemeentebestuur milieudienst op tel. 014 50 78 44.