GiB deed bij het gemeentebestuur meermaals een oproep om werk te maken van een oplossing voor het gevaarlijke –en steeds toenemende- verkeer op de industrieweg en de omliggende woonwijken.

Bovendien bevroeg Vlaams parlementslid Martine Taelman herhaaldelijk Vlaams minister Weyts naar de stand van zaken. Martine Taelman : 'Telkens wimpelde zowel de minister als de burgemeester het probleem af als onbestaande. Toch is er blijkbaar iets van blijven hangen.

Eindelijk bevat het meerjarenplan een concrete budgettering voor Grobbendonk. In 2017 maakt de Vlaamse overheid 70.000 euro vrij voor een studie en in 2019 (een raming van) 1 miljoen euro voor de aansluiting van de Industrielaan op de E313.

De studie voor de aansluiting moet weliswaar nog uitgevoerd worden, maar na zoveel jaren stilstand zijn wij al lang blij dat wij een plan en een concreet budget zien verschijnen om deze gevaarlijke verkeerssituatie aan te pakken. We blijven dit dossier opvolgen." (pb)