In Vlaanderen waren er in april 181.052 werkzoekenden. Een daling van -12% in vergelijking met april vorig jaar en opnieuw 1.390 werkzoekenden minder dan vorige maand.

De werkzoekendengraad blijft daarmee op 5,7%. Vooral werkzoekenden jonger dan 25 jaar stromen vlot uit naar werk. De daling van het aantal werkzoekenden is in elke provincie merkbaar, vooral in Limburg en West-Vlaanderen.

"Ook in april dalen de werkzoekendencijfers verder. Dat blijft goed nieuws want dat wil zeggen dat er werkzoekenden blijven uitstromen naar de arbeidsmarkt. Om de arbeidsmarktkrapte tegen te gaan, moeten we die uitstroom wel nog naar omhoog krijgen.

Momenteel zijn we volop in onderhandeling met de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners voor een nieuw werkgelgenheidsakkoord waarmee we meer kansen willen scheppen om werkzoekenden aan de slag te krijgen." - Hilde Crevits

April 2022 telde 181.052 werkzoekenden. 134.262 van hen zijn momenteel in bemiddeling bij VDAB en ruim 24.000 werkzoekenden volgen momenteel een opleiding of voortraject richting werk.

De daling van het aantal werkzoekenden toont zich net zoals vorige maand vooral bij de -25-jarigen (-17%), gevolgd door de groep werkzoekenden van 25-59 jaar (-12%). Ook de groep werkzoekenden die 1 tot 2 jaar werkzoekend zijn, blijft het sterkst dalen met -24%, gevolgd door de groep die minder dan 1 jaar werkzoekend is (-13%). Vooral middengeschoolde werkzoekenden stroomden in april 2022 vlot uit naar werk (-13%).